Kovete M
Cietinātājs

Cietinātājs M ir šķīdinātājus nesaturošs izocianāta cietinātājs, kas paredzēts divkomponentu Kestokol EPI līmēm.

Īpašas funkcijas

  • Pareizo cietinātāju noskaidrojiet līmes tehnisko datu lapā

Materiāli

Pielietojums

Cietinātāju M izmanto kā cietinātāju divkomponentu Kestokol EPI līmēm. Pareizo cietinātāju noskaidrojiet līmes tehnisko datu lapā.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Kovete M 1,2 kg/ 1 l T2400.001
Kovete M 250 kg/200 l T2400.200
Saistvielas veids

MDI

Blīvums/īpatnējais svars

aptuv. 1,20 kg/dm³

Krāsas

Brūna

Sajaukšanas attiecība

Skatīt līmes tehnisko datu lapu.

Viskozitāte

210 mPas (Brookfield, RVT 25 °C)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Lietošanas instrukcijas

Norādījumi par cietinātāja M lietošanu atrodami Kestokol WR līmes produkta datu lapā.

Strādājot ar cietinātāju M, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un aizsargbrilles. Cietinātāju un sveķus nelielā apjomā var samaisīt un pēc sacietēšanas nodot apglabāšanai atkritumu poligonā. Ja apjoms ir liels, produkts jānogādā atbilstošā bīstamo atkritumu apstrādes centrā.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā