F 209 Capo-Tab 500 G
Dezinfekcijas līdzeklis

Plaša lietojuma dezinficējošs līdzeklis ar hloru presētas tabletes veidā

Īpašas funkcijas

  • Ilgs glabāšanas laiks

Dezinficējošs līdzeklis uz nātrija dihlorizocianurāta bāzes
Tablete (apm. 150 gab./500 g traukā) - Viena tablete 1l ūdens izdala 1500ppm aktīvā hlora. Ūdenī ātri šķīstoša dezinficējošā tablete.

Linki

Materiāli

Pielietojums

Dezinficējošai lietošanai pārtikas rūpniecībā (piena apstrāde, kautuves u. c.) un lauksaimniecībā (dzīvnieku mītnes vietas, piena kannas, slaukšanas iekārtas u. c.).

pH

Šķīduma pH: 6.5

Izskats un smarža

Balta tablete

Ražotājvalsts

ITĀLIJA

Iepakojuma izmērs Produkta kods GTIN
6 x 500 g 60268 6417964602685
Uzglabāšana

Glabāt temperatūrā, kas pārsniedz 10 °C.

Lietošanas instrukcijas

Tablete ir jāšķīdina ūdenī.
Ieteicamā deva:
dezinficēšanai un smaku likvidēšanai: 1 tablete uz 8 l ūdens;
baseina ūdens dezinficēšanai: 3–6 tabletes uz 10 m3 ūdens.
Vienas tabletes aptuvenais svars: 3,35 g.

Vide un drošība

Produktā izmantotās virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās. Tukšus, tīrus iepakojuma materiālus var pārstrādāt videi nekaitīgā veidā vai izmantot enerģijas ražošanā.

Ievērot

Ņemiet vērā biocīdu drošu lietojumu. Pirms līdzekļa izmantošanas vienmēr rūpīgi izlasiet tā etiķeti un drošības datu lapu.
Izstrādājums nav paredzēts dzeramā ūdens dezinficēšanai.

Sastāvdaļa Efekts
Nātrija dihlorizocianurāts (aktīvā hlora daudzums) (56 %) Veido mikrobicīdu skābi ar zema hlora satura hlorīdu