Kiilto Fibergum

Ar šķiedrām pastiprināta vienkomponenta hidroizolācijas membrāna, ko paredzēts izmantot zem sienas un grīdas flīzēm vannas istabās, saunās un līdzīga veida mitrās telpās.

Īpašas funkcijas

  • Šķiedras saturoša
  • Vienkomponenta
  • Patēriņš: 0,6 l/m²/0,8 kg sienām, 0,8 l/m²/1,0 kg grīdām
  • Žūšanas laiks: 2 + 6 h

Materiāli

Pielietojums

Kiilto Fibergum ir lietošanai gatava, ar šķiedrām pastiprināta vienkomponenta hidroizolācijas membrāna, ko paredzēts izmantot zem sienas un grīdas flīzēm vannas istabās, saunās un līdzīga veida mitrās telpās. Nav izmantojama vietās, kas pastāvīgi atrodas zem ūdens (piemēram, baseinos), vai vietās, kas pakļautas vairāk nekā 60 °C temperatūras iedarbībai (piemēram, saunu tvaika telpu sienām). Pamatnei jābūt sausai, uzsūcošai, bez putekļiem un līdzenai. Jānotīra jebkādi materiāli, kas varētu mazināt saķeri, piemēram, cementa pieniņš. Grīdas apsildes sistēmas ieklāj betonā vai grīdas izlīdzinošā maisījuma slānī zem hidroizolācijas membrānas, nevis tiešā saskarē ar membrānu. Kiilto Fibergum ir testēta un apstiprināta kā saderīga ar biežāk izplatītajiem grīdas trapu veidiem. Saderību pārbaudiet, konsultējoties ar mūsu tehnisko dienestu vai attiecīgā grīdas trapa piegādātāju.

Iepakojuma izmērs EAN kods
Fibergum / exp. 1 l 6411513722015
Fibergum / exp. 5 l 6411513722053
Fibergum / exp. 10 l / 14 kg 6411513722107
Fibergum / exp. 15 l 6411513722152
Blīvums/īpatnējais svars

1,35 kg/l

Cietēšanas ātrums

Aptuv. 2 h (1. slānis); aptuv. 6 h (2. slānis)

Iepakojumu izmēri

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Karstumizturība sausā veidā

Maks. 60 °C

Pamatne

Betons, mūris, cementa bāzes izlīdzinošais maisījums un celtniecības plāksnes, kas paredzētas mitrām telpām.

Pamatnes mitrums

Ar Kiilto produktiem špaktelētas vai izlīdzinātas grīdas un sienas var apstrādāt ar hidroizolācijas materiāliem pēc tam, kad pagājis attiecīgā izlīdzināšanas maisījuma vai špakteles tehniskajā informācijā norādītais žūšanas laiks.

Betona mitrums < 90% relatīvais mitrums

Patēriņš

Grīdas: vismaz 0,8 l/m² (2 kārtas)
Sienas: vismaz 0,6 l/m² (2 kārtas)

Plaisu segtspēja

> 1,5 mm

Saistvielas veids

SBR

Salizturība

sasalst

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 3 gadi.

Uzklāšanas temperatūra

+15–25 °C

Ūdens tvaika caurlaidība

Patēriņš, lietojot uz sienas:
W = 110 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa)
Z = 66 600 s/m
Sd = 1,8 m

Patēriņš, lietojot uz grīdas:
W = 60 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa)
Z = 122 000 s/m
sd = 3,3 m

Lietošanas instrukcijas

Sienām:
Nevienmērīgās virsmas izlīdziniet, tās slīpējot un pēc tam izlīdzinot ar lietošanai mitrās telpās apstiprinātu Kiilto sienu špakteli. Pirms hidroizolācijas darbiem saskaņā ar instrukcijām gruntējiet sausu sienas virsmu ar Kiilto Fibergum Primer grunti.
Pirms lietošanas hidroizolācijas membrānu vienmēr samaisīt. Uzklājiet Kiilto Fibergum uz sienām vertikālajos stūros, skrūvju vietās, uz celtniecības plāksnēm un citu pamatnes materiālu šuvju un savienojumu vietām. Uzspiediet Kiilto stūru pastiprinošo lenti vai stūru sagataves uz svaigas Fibergum un pāri armējumam uzklājiet vēl vienu Fibergum slāni. Nodrošiniet, lai armējumi būtu pilnīgi samitrināti. Cauruļu pievadu vietās nogrieziet aptuveni 10 x 10 cm pastiprinošā auduma un izgrieziet caurumu tā vidusdaļā, kas ir par aptuveni 4 mm mazāks par caurules ārējo diametru, vai arī izmantojiet pievadiem paredzētas pastiprinošas sagataves. Piespiediet pievadu pastiprinošo sagatavi pie nenožuvušas Fibergum un pārliecinieties, vai tā ir pietiekami samitrināta. Uzklājiet Fibergum uz visas hidroizolējamās platības un uzgaidiet aptuveni 2 h, līdz tā nožūst (tā maina krāsu). Uzklājiet otru Fibergum kārtu un uzgaidiet vismaz 6 h, līdz tā nožūst (tā maina krāsu). Pārbaudiet membrānas hermētiskumu un vēlreiz uzklājiet Fibergum vietās, kur slānis ir plānāks, un/vai porainos laukumos un uzgaidiet, kamēr membrāna nožūst. Hidroizolācijas membrānas biezumam uz sienām jābūt vismaz 0,4 mm. Sāciet flīzēt sienu, sākot ar otro rindu no grīdas vismaz 10 cm augstumā virs grīdas. Līmējiet sienas flīzes ar Kiilto flīžu līmi. Aizpildiet flīžu šuves ar Kiilto Saumalaasti šuvju masu un izmantojiet Kiilto Saniteettisilikoni, lai hermetizētu sienu vertikālos stūrus un vietas ap cauruļu pievadiem.

Grīdām:
Nevienmērīgās virsmas izlīdziniet, tās slīpējot un pēc tam izlīdzinot ar lietošanai mitrās telpās apstiprinātu Kiilto grīdas izlīdzinošo maisījumu. Pirms hidroizolācijas darbiem saskaņā ar instrukcijām gruntējiet sausu grīdas virsmu ar Kiilto Fibergum Primer grunti.

Pirms lietošanas hidroizolācijas membrānu vienmēr samaisīt. Iestrādājiet Kiilto Fibergum horizontālajos stūros un ap pievadiem, un uzspiediet Kiilto stūru pastiprinošo lenti vai stūru sagataves uz svaigas Fibergum. Pāri armējumam uzklājiet vēl vienu Fibergum slāni. Nodrošiniet, lai armējumi būtu pilnīgi samitrināti. Grīdas trapiem izmantojiet pašlīmējošo Kiilto Kaivolaippa pastiprinošo audumu, ko berzējot pielīmē pie gruntētās virsmas pirms hidroizolācijas membrānas ieklāšanas. Uzklājiet Fibergum uz visas hidroizolējamās grīdas platības un uzgaidiet aptuveni 2 h, līdz tā nožūst (tā maina krāsu). Uzklājiet otru Fibergum kārtu uz grīdas platības un pirms flīzēšanas uzgaidiet vismaz 6 h (tā maina krāsu). Pārbaudiet membrānas hermētiskumu un vēlreiz uzklājiet Fibergum vietās, kur slānis ir plānāks, un/vai porainos laukumos un uzgaidiet, kamēr membrāna nožūst. Hidroizolācijas membrānas biezumam uz grīdas jābūt vismaz 0,5 mm. Pirms flīzēšanas izgrieziet caurumu grīdas trapam, kas ir vismaz par 40 mm mazāks par trapa diametru. Uzmanīgi savelciet grīdas trapa savienojumu, izmantojot atbilstošu savilci, un hermetizējiet savienojumu starp savilci un trapu ar Masa Liimamassa hermētiķi (Uzmanību! Sk. trapa ražotāja instrukcijas). Līmējiet grīdas flīzes ar Kiilto flīžu līmi. Flīžu šuves aizpildiet ar Kiilto Saumalaasti šuvju masu. Hermetizējiet vertikālos un horizontālos stūrus, kā arī pievadus, izmantojot Kiilto Saniteettisilikoni.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.