“Ipa 300”
Dezinfekcijas līdzeklis

Dezinficējošs līdzeklis uz izopropanola bāzes. Virsmu un aprīkojuma dezinficēšanai pārtikas rūpniecībā.

Īpašas funkcijas

  • Gatavs lietošanai.
  • Efektīvi likvidē baktērijas, rauga sēnīti, pelējumu un vairākumu vīrusu.
  • Šķīdina taukvielas no virsmām.
  • Izstrādājums izgaro, neatstājot nogulsnes.

Gatavs lietošanai.
Efektīvi likvidē baktērijas, rauga sēnīti, pelējumu un vairākumu vīrusu.
Šķīdina taukvielas no virsmām.
Izstrādājums izgaro, neatstājot nogulsnes.

Linki

Materiāli

Pielietojums

Virsmu un aprīkojuma ikdienas dezinficēšanai pārtikas rūpniecībā.

pH

Produkta pH: 8
Šķīduma pH: 8

Izskats un smarža

Caurspīdīgs, bezkrāsains šķidrums. Izopropanola aromāts.

Ražotājvalsts

SOMIJA

Iepakojuma izmērs Produkta kods GTIN
1 x 10 l 80635 6417964806359
Uzglabāšana

Glabāt vēsā, sausā vietā (temperatūrā, kas pārsniedz 3 °C), sargājot no saules stariem.

Lietošanas instrukcijas

Izsmidzināt uz virsmām vai noslaucīt tās tīras, izmantojot neatšķaidītu “Ipa 300” šķīdumu. Izstrādājums iztvaiko, neveidojot nogulsnes, un nav nepieciešams to noskalot — ar nosacījumu, ka virsma pirms darba sākšanas ir nožuvusi.
Ieteicamā deva: Lietot neatšķaidītu.

Deva uz laukumu ir 10-15ml/m2

Vide un drošība

Tukšus, tīrus iepakojuma materiālus var pārstrādāt videi nekaitīgā veidā vai izmantot enerģijas ražošanā.

Ievērot

Ļoti viegli uzliesmojošs.
Ņemiet vērā biocīdu drošu lietojumu. Pirms līdzekļa izmantošanas vienmēr rūpīgi izlasiet tā etiķeti un drošības datu lapu.

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: Saindēšanās simptomi var parādīties pēc iedarbības, tādēļ šaubu gadījumā vērsieties pie ārsta kā pēc tiešas saskares ar ķīmisku produktu vai izjūtot nemitīgu diskomfortu. Uzrādiet ārstam ši produkta drošības datu lapu.

Pēc ieelpošanas: Aizvediet cietušo no riska zonas, nodrošiniet svaigu gaisu un ļaujiet atpūsties. Tādos smagos gadījumos kā elpošanas un
sirdsdarbības apstāšanās gadījumā, būs nepieciešama mākslīgā atdzīvināšana (elpināšana no mutes mutē, sirds masāža, skābekļa
padeve, u.c.), kā arī tūlītēja medicīniskā palīdzība.

Pēc saskares ar ādu: Ja notiek saskare, ir ieteicams rūpīgi notīrīt skarto vietu, izmantojot ūdeni un neitrālas ziepes. Ja uz ādas ir novērojamas
pārmaiņas (dedzināšana, apsārtums, izsitumi, čulgas...), dodieties pie ārsta, ņemot līdzi šo Drošības datu lapu.

Pēc saskares ar acīm: Rūpīgi vismaz 15 minūtes skalojiet acis ar remdenu ūdeni. Neļaujiet cietušajam berzēt vai aizvērt acis. Ja cietušais lieto
kontaktlēcas, tās ir jāizņem, ja vien tās nav pielipušas pie acīm, jo tas var radīt papildu bojājumus. Visos gadījumos pēc tīrīšanas
ir nekavējoties jādodas pie ārsta, ņemot līdzi produkta Drošības datu lapu.

Norijot/ieelpojot: Norīšanas gadījumā nekavējoties dodieties pie ārsta un uzrādiet šī produkta Drošības datu lapu.

Sastāvdaļa Efekts
Izopropanols (63 %) Dezinficējoša iedarbība