KeraSafe nostiprinājums trapiem

Pašlīmējošs, pastiprinošs audums no butila, kas paredzēts grīdas notecēm. Ietilpst Kiilto KeraSafe hidroizolācijas sistēmā.

Materiāli

Pielietojums

Pastiprinošs audums no butila, kas paredzēts grīdas notecēm, ietilpst Kiilto KeraSafe sistēmā.

Iepakojuma izmērs EAN kods
Kiilto KeraSafe Kaivolaippa 370x370 mm 6411519004375
Iepakojumu izmēri

37 x 37 cm

Krāsas

Melna/zaļa

Saistvielas veids

Butilgumija

Uzglabāšana

Var glabāt 1 gadu neatvērtā veidā temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C, sausā vietā, kas aizsargāta no saules gaismas ietekmes.

Lietošanas instrukcijas

Uzlieciet pašlīmējošo Kiilto KeraSafe pastiprinošo audumu uz grīdas noteces. Uz visa auduma uzklājiet Kiilto KeraSeal un izlīdziniet ar līmes izlīdzināšanas lāpstiņu. Uzlīmējiet KeraSafe hidroizolācijas plēvi pāri pastiprinošajam audumam.

Pirms flīzēšanas plēvē izgrieziet caurumu (par aptuv. 60 mm mazāku nekā noteces diametrs), kas paredzēts grīdas notecei, un uzstādiet savilci.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED