Kesto Trennmittel 2000
Augstas viskozitātes aizsarglīdzeklis

Kesto Trennmittel 2000 ir augstas viskozitātes atdalīšanas līdzeklis.

Materiāli

Pielietojums

Šis produkts ir augstas viskozitātes atdalīšanas līdzeklis, kas pasargā preses plātnes no aplipšanas ar līmi. Produkta sastāvu veido vaska emulsija. Nesatur silikonu vai eļļu. Pēc nožūšanas pie plēves nepielīp netīrumi. Kesto Trennmittel 2000 nebojā ne metāla, ne gumijas virsmas, ne arī virsmu apdari, piemēram, lakojumus.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Kesto Trennmittel 2000 5 l astia T1955.005
Saistvielas veids

Augstas viskozitātes vaska emulsija, aizsarglīdzeklis

Konsistence

Augstas viskozitātes šķidrums

Blīvums/īpatnējais svars

1.08

pH

3

Krāsas

Balta

Viskozitāte

7 mm 2 /s

Maisījuma krāsa

Balta

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 24 mēneši.

Lietošanas instrukcijas

Ar špakteļlāpstiņu vai plūksnainu drāniņu uzklājiet nelielu daudzumu Kesto Trennmittel 2000 uz preses plātņu virsmām. Ļaujiet produktam nožūt pa nakti. Ja nepieciešams, žūšanu var paātrināt, uzsildot preses plātnes līdz +60 °C. Ja presēšanas laikā atdalīšanas līdzeklis joprojām ir šķidrs, tas var iesūkties presējamā materiāla virsmā un apgrūtināt turpmāku apstrādi.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no nesakaltuša produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.