Pielietojums

Kestofol P/H ir ātri žūstoša dispersijas līme, kas paredzēta melamīna PVC pārklājumu līmēšanai uz koksnes plātnēm. Nodrošina kvalitatīvu un gludu virsmu.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Kestofol P/H 15 kg T1482.015
Saistvielas veids

EVAC

pH

8

Viskozitāte

18 000 mPas (Brookfield 6/20, +20 °C)

Atvērtās izturēšanas laiks

aptuv. 4 min

Patēriņš

80–120 g/m²

Uzklāšanas temperatūra

+18–+25 °C

Relatīvais mitrums

50–60 %

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Lietošanas instrukcijas

Līmes īpašības būtiski ietekmē apkārtējie apstākļi, piemēram, koksnes un apkārtējā gaisa mitrums, temperatūra, absorbētspēja un uzklātais līmes daudzums, tāpēc dotās vērtības ir tikai aptuvenas. Lai noteiktu nepieciešamo presēšanas ilgumu un pārliecinātos par līmes šuves stiprību, pirms pilna apjoma ražošanas uzsākšanas jāveic atbilstoša testēšana. Augstākā temperatūrā nepieciešamais saspiešanas laiks ir īsāks. Skatiet pārklājuma ražotāja norādījumus.

Uz līmējamajām virsmām nedrīkst būt putekļi, taukvielas utt. Līmes un materiāla temperatūrai jābūt augstākai par +15 °C. Tomēr šuves stiprība tiks iegūta, arī līmējot zemākā temperatūrā (virs +3 °C), taču paildzināsies žūšanas laiks. Ja paredzēts lietot nelielu līmes daudzumu, jāveic atbilstoši testi, lai nodrošinātu nepieciešamo stiprību.

Līmi var uzklāt vai nu uz pārklājuma, vai plātnes. Pēc līmes uzklāšanas nekavējoties piespiediet pārklājumu pie plātnes. Lai saspiestu līmējamās virsmas, izmantojiet piespiedējruļļu presi vai horizontālo presi. Tā kā ir svarīgi, lai no savienojuma vietas tiktu izspiests gaiss, ieteicams izmantot piespiedējruļļu presi. Ja izmantojat horizontālo presi, virsma vispirms jāizlaiž caur ruļļa presi, lai izspiestu gaisu. Pēc tam pārklātās plātnes jāsakrauj kaudzē. Pirms turpmākas apstrādes uzgaidiet vismaz divas stundas.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu būtiski ietekmē faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā