Kestokol 330
EN 204/D3 līme

Kestokol 330 ir standarta EN 204 D3 klasifikācijai atbilstoša PVAC līme kokam.

Īpašas funkcijas

  • |Vienkomponenta
  • Izstrādāta lietošanai karstajās presēs un augstfrekvences karsēšanas presēs
  • Piemērota cietkoku līmēšanai</
  • 12 mēnešu uzglabāšanas laiks

Materiāli

Pielietojums

Kestokol 330 ir reaģējoša PVAc dispersijas līme, kas ir teicami piemērota masīvkoku un cietkoku līmēšanai augstā temperatūrā. Pateicoties tās D3 izturības klasei, Kestokol D 330 līmi var izmantot vietās, kas ir bieži pakļautas augsta mitruma līmeņa, tekoša ūdens vai kondensāta iedarbībai, kā arī ārdarbiem vietās, kas nav pakļautas laikapstākļu iedarbībai.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Kestokol 330 15 kg T1420.015
Kestokol 330 kontti T1420.992
pH

2,9

Krāsas

Balta, pēc nožūšanas caurspīdīga

Viskozitāte

8500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Atvērtās izturēšanas laiks

Skatīt lietošanas instrukcijas.

Patēriņš

120–150 g/m²

Presēšanas laiks

15 min (Priede, 12% koksnes mitrums, 23 °C temperatūra, 50% relatīvais mitrums)

Minimālā temperatūra, pie kuras veidojas plēvīte

+9 °C

Koka mitruma saturs

6–15%

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Lietošanas instrukcijas

Pārbaudiet, vai savienojumi ir precīzi. Vienmērīgi uzklājiet līmi uz vienas puses. Samontējiet un saspiediet līmējamās detaļas kopā, gādājot, lai savienojums būtu vienmērīgi saspiests visā garumā. Savienojumus var saspiest aukstā, karstā vai augstfrekvences karsēšanas presē. Šuves galīgie izturības rādītāji un ūdensizturība tiek sasniegti pēc 7 dienām.

Dažiem koksnes veidiem līmes skābuma dēļ šuves vietā var mainīties krāsa. Nonākot saskarē ar dzelzi, līmes šuve var mainīt krāsu.

Patēriņš ietekmē līmes apžūšanas laiku nesalīmētā veidā saskaņā ar šādiem rādītājiem (priede, 12% koksnes mitrums, 23 °C, 50% relatīvais mitrums):

 

  Patēriņš (g/m²) Apžūšanas laiks nesalīmētā veidā (minūtes)
 120 4
 150 10

 

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.