Kestokol D 4000
EN 204/D4 līme

Kestokol D 4000 ir standarta EN 204 D4 klasifikācijai atbilstoša PVAC līme nenesošo koka logu un ārdurvju sagatavju saaudzēšanai un ķīļtapu savienojumiem.

Īpašas funkcijas

  • Universāla līme
  • Kokmateriālu aizsardzībai āra apstākļos
  • Vienkomponenta
  • 12 mēnešu uzglabāšanas laiks

Materiāli

Pielietojums

Kestokol D 4000 ir reaģējoša PVAC dispersijas līme, kas ir teicami piemērota vispārīgiem darbiem kokapstrādes nozarē. Pateicoties D4 ūdensizturības klasei, Kestokol D 4000 var izmantot ārdarbos vietās, kas pakļautas laikapstākļu iedarbībai, ja attiecīgie elementi ir pārklāti ar atbilstošu virsmas aizsardzības līdzekli, vai iekštelpās vietās, kas pakļautas ilgstošai tekoša ūdens vai kondensāta iedarbībai.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Kestokol D 4000 15 kg T3698.015
Kestokol D 4000 IBC cont T3698.994
pH

2,7

Krāsas

Balta, pēc nožūšanas caurspīdīga

Viskozitāte

5000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Atvērtās izturēšanas laiks

Skatīt lietošanas instrukcijas.

Patēriņš

150–250 g/m²

Presēšanas laiks

20 min (Priede, 12% koksnes mitrums, 20 °C temperatūra, 50% relatīvais mitrums)

Minimālā temperatūra, pie kuras veidojas plēvīte

+6 °C

Koka mitruma saturs

6–15%

Karstumizturība sausā veidā

EN 14257 (Watt 91): 7,0 N/mm²

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Lietošanas instrukcijas

Pārbaudiet, vai savienojumi ir precīzi. Vienmērīgi uzklājiet līmi uz vienas puses. Samontējiet un saspiediet līmējamās detaļas kopā, gādājot, lai savienojums būtu vienmērīgi saspiests visā garumā. Savienojumus var saspiest aukstā, karstā vai augstfrekvences karsēšanas presē. Šuves galīgie izturības rādītāji un ūdensizturība tiek sasniegti pēc 7 dienām.

Dažiem koksnes veidiem līmes skābuma dēļ šuves vietā var mainīties krāsa. Nonākot saskarē ar dzelzi, līmes šuve var mainīt krāsu.

Patēriņš ietekmē līmes apžūšanas laiku nesalīmētā veidā saskaņā ar šādiem rādītājiem (priede, 12% koksnes mitrums, 20 °C, 50% relatīvais mitrums):

 

 Patēriņš (g/m²) Apžūšanas laiks nesalīmētā veidā (minūtes)
 150 7
 180 11
 220 17
 250 19


Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.