Kestopur 1030
1-komponenta PU līme

Kestopur 1030 ir vienkomponenta, mitrumā cietējoša PU līme koka konstrukciju ražošanai. Tā atbilst standarta EN 15425 prasībām un ir saņēmusi atļauju CE sertificētu līmētu laminētu produktu ražošanai saskaņā ar standartu EN 14080.

Īpašas funkcijas

  • Šķiedru pastiprinājums
  • Zema putu veidošanās
  • Nedeformējas

Materiāli

Pielietojums

Kestopur 1030 ir vienkomponenta, mitrumā cietējoša PU līme koka materiālu savienošanai. Tā atbilst standarta EN 15425 prasībām un ir saņēmusi atļauju CE sertificētu līmētu laminētu produktu ražošanai saskaņā ar standartu EN 14080, CE sertificētu koka izstrādājumu ražošanai ar ķīļtapu savienojumiem saskaņā ar standartu EN 15497 un CE sertificētu krusteniski līmēto koka paneļu (CLT) ražošanai saskaņā ar standartu EN 16351.

To var izmantot arī citu koka konstrukciju ražošanai un vajadzībām, kad nepieciešama nemainīgi augsta mitrumizturība.

Kestopur 1030 nesatur šķīdinātājus un formaldehīdu. Celtniecības materiālu emisiju klasifikācijā produkts atbilst kategorijai M1.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Kestopur 1030 11 kg /10 l T3147.010
Kestopur 1030 220kg/200 l T3147.200
Kestopur 1030 Fluid cont T3147.995
Saistvielas veids

Poliuretāns

Blīvums/īpatnējais svars

apm. 1,2 kg/dm³

Krāsas

Caurspīdīga, gaiša pēc izžūšanas Satur UV gaismā redzamu indikatoru.

Viskozitāte

7 000 mPas (Brookfield, RVT 20 °C)

Atvērtās izturēšanas laiks

Maks. 30 min
(pielietotais daudzums 180 g/m², koksnes mitrums 15 %, temperatūra 20 °C, RH 50 %)

Sertifikācijas un reģistrācijas

EN 15425 I 70 GP 0,3
AUS/NZ 4364:2010 type I

Patēriņš

140–180 g/m² ķīļtapu savienojumiem
160–200 g/m² plakņu savienojumiem

Presēšanas laiks

Vismaz 90 min. plakņu savienojumiem

Darba apstākļi

Temperatūra telpā vismaz 15 °C (saskaņā ar standartiem EN 14080; EN16351; EN 15497)

Uzklāšanas temperatūra

18–30 °C (saskaņā ar standartiem EN 14080; EN16351; EN 15497)

Relatīvais mitrums

Līmēšanas laikā 40–75 % un pēc izturēšanas zem spiediena ≥ 30 % (saskaņā ar standartiem EN 14080, EN 16351)

Koka mitruma saturs

6–20 % (mēs iesakām apm. 15 % mitruma)

Šuves biezums

< 0,3 mm

Uzglabāšana

Var tikt uzglabāta vēsā vietā (+10-20 °C). Ja glabā neatvērtā oriģinālajā iepakojumā +20 °C, tad uzglabāšanas temriņš ir 4 mēneši 1000l konteineriem un 6 mēneši mazākiem iepakojumiem.

Lietošanas instrukcijas

Līmējamām virsmām jābūt tīrām un bez putekļiem. Piemērots lietošanai ar sprauslas un lentes metodi. Uzklājiet līmi gludā slānī uz vienas vai abām pusēm. Pirms ražošanas sākšanas jāveic iepriekšējie testi, lai noteiktu pietiekamu presēšanas laiku zem spiediena un līmes savienojuma stiprumu.

Strādājot ar līmi Kestopur 1030, lietojiet aizsargcimdus. Ja vides temperatūra pie līmes izsmidzināšanas pārsniedz +40 °C, lietojiet elpceļu aizsargmasku.

Svaigus līmes traipus noņemiet ar sausu drānu un notīriet skartās virsmas ar acetonu vai Kiilto Cleaner 307. Sacietējušu līmi var noņemt tikai mehāniski.

Papildus informācija

Šai produkta datu lapā sniegtā informācija ir balstīta mūsu veiktajos testos un praktiskajā pieredzē. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Izmaiņas vietējos darba apstākļos ietekmēs produkta veiktspēju un iznākumu. Iznākumu arī stipri ietekmē darba metodes. Mēs garantējam savu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes vadības sistēmai. Mēs neuzņemamies atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai tādu apstākļu iestāšanos, kurus mēs nekontrolējam. Tāpēc mēs neuzņemamies atbildību par galarezultātu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajai lietošanai.

Vide un drošība

Neļaujiet nesacietējušam produktam bez vajadzības nonākt kontaktā ar ādu, lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par atbrīvošanos no produkta un iepakojuma sniegta www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
EN 15425
Ražots Somijā