Kestopur 200/S ir šķīdinātājus nesaturošs izocianāta cietinātājs, kas paredzēts divkomponentu Kestopur poliuretāna līmēm.

Īpašas funkcijas

  • Pareizo cietinātāju noskaidrojiet līmes tehnisko datu lapā

Materiāli

Pielietojums

Kestopur 200/S izmanto kā cietinātāju divkomponentu Kestopur poliuretāna līmēm. Pareizo cietinātāju noskaidrojiet līmes tehnisko datu lapā.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
*Kestopur 200/S kovete 2,2 kg/ 3 l T2134.943
Kestopur 200/S kovete 24kg/20 l T2134.020
Kestopur 200/S kovete 250 kg/200 l T2134.200
Kestopur 200/S kovete 4,8 kg/5 l T2134.962
Kestopur 200/S kovete 700 g/750 ml T2134.935
Kestopur 200/S kovete IBC cont T2134.994
Kestopur 200/S kovete muoviast 3 kg/ 3 l T2134.303
Blīvums/īpatnējais svars

apt. 1.23±0.03 kg/dm³

Krāsas

Brūna

Sajaukšanas attiecība

Skatīt līmes tehnisko datu lapu.

Viskozitāte

180–240 mPas (Brookfield RVT 2/20, 20 °C)

Uzglabāšana

Neatvērtā veidā +10–25 °C temperatūrā 12 mēnešus

Lietošanas instrukcijas

Pievienojiet Kestopur 200/S cietinātāju Kestopur sveķiem un pienācīgi samaisiet. Precīzi ievērojiet norādītās maisījuma proporcijas. Ja cietinātāja būs pārāk maz vai pārāk daudz, tiks apgrūtināta līmes sacietēšana un līmes šuve paliks pārāk mīksta. Sargājiet produktu no mitruma. Tas var radīt burbuļus un lielāku viskozitāti. Nodrošiniet pienācīgu ventilāciju un lietojiet atbilstošu aizsargapģērbu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
Ražots Somijā