Kiilto 66
Universalūs/Medžio klijai

Universāla PVA līme mēbeļu montāžai, rūpnieciski ražota parketa mēlītes un gropes savienošanai, koka, nažfiniera, saplākšņa, skaidu plākšņu, kartona, papīra, auduma, ādas, mozaīku u.c. materiālu līmēšanai.

Īpašas funkcijas

  • universāla celtniecības un mājsaimniecības līme
  • ūdens bāzes

Materiāli

Pielietojums

Universāla ūdens bāzes PVA līme koka, papīra, kartona, auduma un keramikas līmēšanai. Piemērota rūpnieciski ražota parketa mēlītes un gropes savienošanai. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai. Līmei ir ātra saķere un īss saspiešanas laiks. Kiilto 66 ir D2 klases līme iekšdarbiem.

Iepakojuma izmērs EAN kods
*Kiilto 66 / exp 3/4 l 6411511992755
Atvērtās izturēšanas laiks

5–10 min

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1 kg/dm³

Iepakojumu izmēri

1/3 l un 3/4 l plastmasas pudele
3 l un 10 l plastmasas tvertne

Koka mitruma saturs

6–15 %

Minimālā temperatūra, pie kuras veidojas plēvīte

+5–8 °C

Presēšanas laiks

10–20 min (gabaliem, kas nav zem spiediena)

Salizturība

Sasalst

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Viskozitāte

16500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

pH

aptuv. 7

Lietošanas instrukcijas

Līmi uzklāj līdzenā kārtā uz viena no salīmējamiem materiāliem. Savieno materiālus kopā un saspiež. Saspiešanas ilgums ir atkarīgs no virsmu saderības un darba apstākļiem. Kad izžuvusi, līmes šuve ir gaiša. Svaigus līmes traipus var notīrīt ar ūdenī samitrinātu lupatiņu.

Līmēšanas laikā telpā jābūt tās normālajai temperatūrai. Gan materiāliem, gan līmei jāļauj pielāgoties telpas temperatūrai. Apkārtējie apstākļi, piemēram, istabas temperatūra, līmes un materiālu temperatūra, gaisa mitrums, materiālu kvalitāte un mitrums, kā arī uzklātās līmes daudzums būtiski ietekmē saķeres veidošanās laiku un sacietēšanu.

Līme nekrāso koku. Ja līmējuma vieta ir saskarē ar dzelzi vai rūsu, tad tas kopā ar koksnē esošajām vielām var izraisīt koka krāsošanos.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED
Ražots Somijā