Kiilto Pro Akva Contact
Ūdensbāzes kontaktlīme

Šķīdinātājus nesaturoša ūdens bāzes kontaktlīme, kas paredzēta, lai līmētu grīdas un sienu segumus, dažādus profilus un līstes, putuplastu, laminātu, kartonu, ādu un audumus. Aizstāj produktu Kiilto Maitoliima, kuru vairs neražo.

Īpašas funkcijas

  • ūdens bāzes kontaktlīme
  • izturīgs savienojums

Materiāli

Pielietojums

Kiilto Akva Contact ir šķīdinātājus nesaturoša ūdens bāzes kontaktlīme, kas paredzēta, lai līmētu grīdas un sienu segumus, dažādus profilus un līstes, putuplastu, laminātu, kartonu, ādu un audumu.

Blīvums/īpatnējais svars

0,94 kg/dm³

Iepakojumu izmēri

1/3 l, 3 l

Iestrādes laiks

2–4 h

Pamatnes mitrums

Pirms līmes uzklāšanas jānodrošina, ka betona virsmas mitrums nepārsniedz 85 %.

Patēriņš

3–4 m²/l (uz abām virsmām)

Saistvielas veids

Polihloroprēna gumijas latekss

Sauss pieskaroties

Istabas temperatūrā aptuveni 30 min. Žūšanas laiks ir atkarīgs no materiāliem, līmes daudzuma un apkārtējiem apstākļiem.

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši.

Uzklāšanas temperatūra

Ne zemāk par +15 °C

Lietošanas instrukcijas

Pamatnei jābūt sausai, stingrai, līdzenai un tīrai. Līmi ar otu vai gludu lāpstiņu uzklāj uz abām līmējamām virsmām un ļauj nožūt, līdz tā ir sausa pieskaroties. Virsmas saspiež cieši kopā — ņemot vērā līmes ļoti spēcīgo sākotnējo saķeri, ir svarīgi pirms saspiešanas pareizi novietot līmējamās virsmas. Līmējums ir gatavs tūlīt, bet tā izturība tuvāko dienu laikā vēl palielinās.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED
Ražots Somijā