“Kiilto Pro Antibact”
Dezinficējošs tīrītājs

Īpašas funkcijas

  • Dezinficējošs līdzeklis
  • Drošs virsmām
  • Daudzpusīgs lietojums efektīvai dezinfekcijai

Drošs virsmām un lietotājam. Aktīvo sastāvdaļu augstā līmeņa dēļ tam ir raksturīga laba tīrīšanas efektivitāte. Pētījumi par dezinficējošā līdzekļa efektivitāti: EN 1040, EN 1276, EN 1275 un EN 13697. Nogalina grampozitīvās un gramnegatīvās baktērijas kā arī apvalkotus vīrusus.

Linki

Materiāli

Pielietojums

Dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai, piemēram, profesionālajās virtuvēs, pārtikas veikalos un sporta iestādēs.

pH

Produkta pH: 12.5
Šķīduma pH: 10

Izskats un smarža

Caurspīdīgs, bezkrāsains šķidrums bez smaržvielām.

Ražotājvalsts

SOMIJA

Iepakojuma izmērs Produkta kods GTIN
3 x 5 l 63242 6417964632422
6 x 1 l 63241 6417964632415
Uzglabāšana

Glabāt oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas pārsniedz +5 °C. Glabāšanas ilgums: pieci gadi no izgatavošanas dienas.

Lietošanas instrukcijas

Virsmas tiek mazgātas, skalotas un, ja nepieciešams, nožāvētas.

Devas:
- manuāla dezinficējoša mazgāšana: 5–20 ml uz 1 l ūdens;
- izsmidzināšanas tīrīšanas iekārta vai spiediena mazgāšanas iekārta: 0,5–2,0 % šķīdums;
- komplicēta dezinficēšana: 50–150 ml uz 1 l ūdens.

Vide un drošība

Virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Pārējie izejmateriāli ir videi nekaitīgi. Tukšas, izskalotas tvertnes var pārstrādāt vai izmantot enerģijas ražošanā. Transportēšanai paredzētais iepakojums ir izgatavots no pārstrādājama, nebalināta gofrētā kartona.

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Saindēšanās simptomi var parādīties pēc iedarbības, tādēļ šaubu gadījumā vērsieties pie ārsta kā pēc tiešas saskares ar ķīmisku
produktu vai izjūtot nemitīgu diskomfortu. Uzrādiet ārstam ši produkta drošības datu lapu.

Pēc ieelpošanas:

Šis produkts nav klasificēts kā ieelpošanai bīstams. Tomēr gadījumā, ja parādās saindēšanās simptomi, ir ieteicams aizvest
cietušo no riska zonas, nodrošinot viņam / viņai svaigu gaisu un atpūtu. Ja simptomi saglabājas, vērsieties pie ārsta.

Pēc saskares ar ādu:

Novelciet piesārņoto apģērbu un apavus, noskalojiet ādu vai, ja nepieciešams, nomazgājiet cietušo dušā ar lielu daudzumu
auksta ūdens un neitrālām ziepēm. Nopietnos gadījumos dodieties pie ārsta. Ja maisījums izraisa apdegumus vai apsaldējumus,
nenovelciet apģērbu, jo tas var padarīt traumu nopietnāku, ja apģērbs ir pielipis pie ādas. Ja uz ādas veidojas čulgas, tās nedrīkst
pārplēst, jo tas palielinās infekcijas rašanās risku.

Pēc saskares ar acīm:

Rūpīgi vismaz 15 minūtes skalojiet acis ar remdenu ūdeni. Neļaujiet cietušajam berzēt vai aizvērt acis. Ja cietušais lieto
kontaktlēcas, tās ir jāizņem, ja vien tās nav pielipušas pie acīm, jo tas var radīt papildu bojājumus. Visos gadījumos pēc tīrīšanas
ir nekavējoties jādodas pie ārsta, ņemot līdzi produkta Drošības datu lapu.

Pēc Norīšanas:

Neizraisiet vemšanu. Ja cietušais sāk vemt, turiet viņa / viņas galvu augšā, lai izvairītos no aizrīšanās. Ļaujiet cietušajam
atpūsties. Izskalojiet muti un kaklu, jo tie var būt traumēti norīšanas laikā

Ievērot

Ņemiet vērā biocīdu drošu lietojumu. Pirms līdzekļa izmantošanas vienmēr rūpīgi izlasiet tā etiķeti un drošības datu lapu.

Sastāvdaļa Efekts
didecilmetilamonija hlorīds (<5 %) Nogalina mikrobus un novērš to vairošanos.
Nejonu virsmaktīvās vielas (5-15 %) Mazina virsmas spraigumu, mitrina virsmas un efektīvi noņem netīrumus.
Korozijas inhibitors Novērš korozijas veidošanos un virsmu tumšināšanos.