Kiilto Pro E
Smalka, lietošanai gatava špaktele

Īpaši smalka gatavā špaktele sienu un griestu nobeiguma kārtas uzklāšanai sausās telpās pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas.

Īpašas funkcijas

  • nodrošina ļoti gludu virsmu, baltu, viegli uzklājamu un smilšainu, uzpildes ietilpība maks. 3 mm, uzklāšana ar rullīti un špakteļlāpstiņu
  • vispārēja izlīdzināšana
  • pārklājums 1 l/m²/mm
  • žāvēšanas laiks apm. 2–3 h/mm
  • sausās iekšējās telpas, sienas un griesti

Materiāli

Pielietojums

Kiilto E ir ūdens bāzes smalka gatavā špaktele sienu un griestu apstrādei sausās vietās. Īpaši piemērota plaisu un nelielu caurumu un skrāpējumu aizpildīšanai (piemēram, skrūvju vietas), kā arī nobeiguma apdarei. Šuvju pastiprinošo lentu līmēšanai ģipškartona plākšņu salaiduma vietās iesakām izmantot Kiilto GP vai Kiilto J gatavās špakteles. Apstrādātā virsma ir gatava krāsošanai vai tapešu līmēšanai. Atbilst EN15824: 2009 standartam.

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1.0kg/l

Cietēšanas ātrums

Aptuv. 2–3 h (+18 °C) (atkarībā no kārtas biezuma un apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Normālos apstākļos, zemākā izmantošanas temperatūra +10 °C

Iepakojumu izmēri

3 l un 15 l plastmasas spainis

Krāsas

balta

Maks. graudiņu lielums

0,2 mm

Saistvielas veids

polimēru dispersijas vieglā pildviela– kaļķakmens bāzes špaktele

Savienojuma stiprība

> 0,3 MPa (EN 15824)

Slāņa biezums

maks. 3 mm

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Lietošanas instrukcijas

Kiilto E var izmantot sienu nobeiguma apdarei. Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto E ir lietošanai gatava špaktele. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Ja nepieciešams, špakteli var atšķaidīt ar nelielu daudzumu ūdens. Špakteli uzklāj manuāli ar tērauda špakteļlāpstiņu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums