Kiilto Fine
Špaktele nobeiguma slānim

Ļoti smalka, balta gatavā špaktele sienām un griestiem sausās iekštelpās. Laba saķere arī pie krāsotām virsmām. Maks. 2 mm Šķīstoša ūdenī

Īpašas funkcijas

  • Šķirbu un nelielu iedobju aizpildīšanai un izlīdzināšanai sienās un griestos
  • Vispārējai uzklāšanai ne vairāk par 2 mm
  • Slīpējama 2–3 h pēc aizpildīšanas; galīgā sacietēšana: 2–3 h/mm
  • Var krāsot vai līmēt tapetes
  • Laba saķere arī pie krāsotām virsmām

Materiāli

Pielietojums

Kiilto Fine ir gaišais krāsas, ūdens bāzes gatavā špaktele nobeiguma slānim sienu un griestu špaktelēšanai pirms krāsošanas vai tapešu līmēšanas sausās telpās. Pirms tapešu līmēšanas iesakām virsmu apstrādāt ar gruntskrāsu — vēlāk tas atvieglos tapešu noņemšanu. Atbilst standarta EN 15824:2009 prasībām. Kiilto Fine ir piemērota ģipškartona plākšņu, apmetuma un špaktelētu virsmu nobeiguma apdarei.

Iepakojuma izmērs EAN kods
400 ml 6411512010502
Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,2 kg/l

Darba apstākļi

Normālos apstākļos, zemākā izmantošanas temperatūra +10 °C

Iepakojumu izmēri

400 ml plastmasas tūba

Krāsas

Gaiša

Patēriņš

Ar vienu tūbu var noklāt aptuv. 0,4 m² lielu laukumu (slāņa biezums: 1 mm) vai aptuv. 600 mazas iedobes (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Savienojuma stiprība

> 0,3 MPa (EN 15824)

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL03 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Slāņa biezums

2 mm

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Nepieciešamības gadījumā uzklāto špakteles slāni slīpējiet un rūpīgi notīriet pirms jauna špakteles slāņa uzklāšanas.

Kiilto Fine ir lietošanai gatava špaktele. Uzklājiet ar tērauda špakteļlāpstiņu. Pēc nožūšanas virsmu var viegli slīpēt.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED