Kiilto Pro Flexsilan
Parketa līme

Vienkomponenta parketa līme, kas ideāli piemērota, lai vidēji elastīgi pielīmētu rūpnieciski ražotu koka parketu, gabalparketu un dēlīšu parketu. Nesatur ūdeni.

Īpašas funkcijas

  • īpaša līme rūpnieciski ražota parketa līmēšanai
  • silila modificēto polimēru parketa līme, nesatur ūdeni

Materiāli

Pielietojums

Vienkomponenta elastīga līme parketa līmēšanai. Cieti elastīga saskaņā ar ISO 17178. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

Špakteļlāpstiņas iezāģēšana
Špakteļlāpstiņas iezāģēšana
Iepakojuma izmērs EAN kods
10 l / 16,5 kg 6411513425107
Atvērtās izturēšanas laiks

aptuv. 30 min (+20 °C, 50 % relatīvais mitrums)

Blīvums/īpatnējais svars

aptuv. 1,65 kg/l

Darba apstākļi

Līmēšanas un izmantošanas laikā ievērojiet parketa ražotāja instrukcijas un valsts noteikumus.

Iepakojumu izmēri

10 l

Konsistence

līme viegli izplūst

Pamatnes mitrums

betons: maks. 3,0 % pēc svara vai 80 % relatīvais mitrums
koks: 8–12 %

Patēriņš

aptuv. 1,7 m²/l, aptuv. 1,0 kg/m2

Saistvielas veids

Ar sililu modificēts polimērs

Salizturība

sasalst

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 9 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Pēc tvertnes atvēršanas izlietot 2–3 dienās.

Uzklāšanas temperatūra

+18–25 °C

Lietošanas instrukcijas

Iespējams izmantot uz izlīdzināta betona, plāksnēm vai koka grīdām. Pamatnei jābūt sausai, stingrai, līdzenai un notīrītai no putekļiem un citiem saķeri mazinošiem materiāliem. Pirms līmēšanas cementa virskārtu noslīpē un pēc tam uzsūc putekļus. Ja nepieciešams, betona virsmu var izlīdzināt ar atbilstošu Kiilto izlīdzinošo maisījumu. Betona un izlīdzinošā maisījuma stiepes saķeres izturībai jābūt vismaz 1,5 N/mm². Līmējot uz plāksnēm, ir ieteicams izmantot vismaz 9 mm biezu saplāksni vai līdzīgu materiālu. Ievērojiet parketa ražotāja instrukcijas un piemērojamos valsts noteikumus (Somijā – SisäRYL 2013). Elastīga līme samazina slodzi uz pamatni, ko rada koksnes izplešanās un saraušanās mitruma svārstību rezultātā.

Līmēšanas laikā telpā jābūt normālajai temperatūrai un gaisa mitrumam. Gan līmējamajam parketam, gan līmei jāļauj pielāgoties telpas temperatūrai un gaisa mitrumam. Līmi uzklāj vienmērīgi ar robotu lāpstiņu uz tik liela laukuma, kuru ar parketu var aplīmēt aptuveni 30 minūšu laikā. Parketu stingri piespiež pie pamatnes. Parketa apakšai ir jābūt pilnībā noklātai ar līmi. Neklāt līmi uz parketa “mēlītes” un gropes savienojumu vietās. Starp nekustīgām konstrukcijām, piemēram, sienām, un parketu jāatstāj 10–15 mm plata sprauga. Parketa slīpēšanu un lakošanu ieteicams veikt ne agrāk kā 24–48 stundas pēc līmēšanas atkarībā no apkārtējiem apstākļiem. Svaigus līmes traipus tīrīt ar lakbenzīnu (vaitspirtu). Sacietējušu līmi var notīrīt tikai mehāniski.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.