Kiilto Grip
Fiksācijas līme

Fiksācijas līme paredzēta visa veida noņemamiem grīdas segumiem. Īss fiksācijas laiks, veido pastāvīgi lipīgu slāni. Segumu var vēlāk noņemt, ja nepieciešams; līmi var viegli nomazgāt.

Īpašas funkcijas

  • īss fiksācijas laiks
  • pastāvīgi lipīgs slānis
  • uzklāj ar rullīti vai lāpstiņu
  • ļoti mazs patēriņš: 6–12 m²/l

Materiāli

Pielietojums

Fiksācijas līme paredzēta visa veida noņemamiem tekstila un vinila grīdas segumiem un flīzēm sausās iekštelpās. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

Špakteļlāpstiņas iezāģēšana
Špakteļlāpstiņas iezāģēšana
Iepakojuma izmērs EAN kods
10 l 6411511008104
Blīvums/īpatnējais svars

aptuv. 1,2 kg/l

Iepakojumu izmēri

10 l

Pamatnes mitrums

betons: maks. 3,5 % pēc svara vai 85 % relatīvais mitrums

Patēriņš

6–12 m²/l

Saistvielas veids

Akrilāta kopolimērs

Salizturība

sasalst

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Uzklāšanas temperatūra

+18–25 °C

Lietošanas instrukcijas

Piemērota pamatne ir līdzena, sausa un tīra ar izlīdzinošo maisījumu apstrādāta pamatne, celtniecības plāksnes vai jau esošā grīdas virsma. Pārliecinieties, ka esošā grīdas virsma ir stingri piestiprināta pie pamatnes un attīrīta no vaska paliekām, un ka virsma ir piemērota līmēšanai.

Kiilto Grip uzklāj uz virsmas ar piemērotu darbarīku. Izmantojot rullīti, Kiilto Grip var atšķaidīt ar ūdeni maksimāli 20 % apjomā pēc svara. Līmes slāņa lipīgums ir atkarīgs no pamatnes uzsūktspējas un izmantotā līmes daudzuma. Ļauj apžūt, līdz izveidojas lipīgs slānis, un ieklāj segumu atbilstoši ražotāja instrukcijām. Grīdas segumu ieklāj kā parasti, bet līmes virsmai pirms ieklāšanas jābūt lipīgai. Ievērot grīdas seguma ražotāja instrukcijas par pareizu līmes daudzumu.

Kiilto Grip var nomazgāt, to apstrādājot ar sārmainu mazgāšanas līdzekli, piemēram, ūdenī atšķaidītu Kiilto Maalarinpesu mazgāšanas līdzekli (1 daļa Maalarinpesu un 5 daļas ūdens). Līdzeklim ļauj iedarboties, pēc tam noņem mīksto līmi manuāli vai ar tehniku, noskalo virsmu ar tīru ūdeni. Porainas pamatnes, piemēram, izlīdzinošā maisījuma virsmas vai celtniecības plāksnes, tīrot var tikt bojātas. Mazgājot Kiilto Grip no veca grīdas seguma, jāpārliecinās, ka segums ir izturīgs pret sārmainu mazgāšanas līdzekli.

Porainas pamatnes var gruntēt ar atšķaidītu Kiilto Start Primer grunti (1 daļa Start Primer grunts un 4 daļas ūdens).

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED
Ražots Somijā
Ziemeļu Gulbis eko marķējums