Kiilto Pro J
Salaiduma vietu aizdares špaktele

Ūdens bāzes lietošanai gatava salaiduma vietu špaktele armējošās lentes iestrādei ģipškartona plākšņu salaidumu vietās un sienu un griestu izlīdzināšanai sausās iekštelpās. Armējošo lenti var iestrādāt gan ar rokām, gan mehāniski. Piemērota arī virsmas nobeiguma apdarei pirms krāsošanas vai tapešu līmēšanas. Maks. 2 mm

Īpašas funkcijas

  • Piemērota armējošās lentes iestrādei ģipškartona plākšņu salaidumu vietās
  • Iekštelpu sienām un griestiem
  • Pelēka
  • Maks. 2 mm slānis
  • Žūšanas laiks: 1–2 h/mm

Materiāli

Pielietojums

Kiilto J ir ūdenī šķīstoša un lietošanai gatava salaiduma vietu špaktele armējošās lentes iestrādei ģipškartona plākšņu salaidumu vietās un sienu un griestu izlīdzināšanai sausās iekštelpās. Piemērota arī virsmas nobeiguma apdarei pirms krāsošanas vai tapešu līmēšanas. Apstrādāto virsmu var izlīdzināt, krāsot vai noklāt ar tapetēm. Pirms tapešu līmēšanas iesakām virsmu apstrādāt ar gruntskrāsu — vēlāk tas atvieglos tapešu noņemšanu. Atbilst standartu EN 13963:2005 un EN 15824:2009 prasībām.

Iepakojuma izmērs EAN kods
3 l 6411512155036
10 l 6411512155104
Cietēšanas ātrums

Aptuv. 1–2 h/mm (+18 °C) (atkarībā no apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Normālos apstākļos, zemākā izmantošanas temperatūra +10 °C

Iepakojumu izmēri

3 l, 10 l plastmasas tvertne

Krāsas

Gaiši pelēka

Lieces izturība

> 320 N (EN13963)

Maks. graudiņu lielums

< 0,2 mm

Saistvielas veids

Polimēru–kaļķakmens bāzes špaktele

Savienojuma stiprība

> 0,3 MPa (EN 15824)

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL04 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Slāņa biezums

2 mm

Ugunsdrošības klase

A2-s1, d0 (EN13963)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto J ir lietošanai gatava salaiduma vietu špaktele. Pēc ilgstošas uzglabāšanas ieteicams samaisīt. Vajadzības gadījumā produktu var atšķaidīt ar ūdeni.

Armējošo lentu iestrāde: vispirms šuvē ieklāj špakteli un tad ar šauru tērauda špakteļlāpstiņu stingri iespiež armējošo lenti špaktelē. Pēc tam šuvi aizšpaktelē, uzklājot špakteli ar platu tērauda špakteļlāpstiņu pāri armējošajai lentei. Pēc špakteles nožūšanas virsmu vajadzības gadījumā var slīpēt. Ja plākšņu malas nav nogrieztas, tad špakteli klāj pāri šuvei biezā slānī un virsmu izlīdzina. Šādā gadījumā ģipškartona plākšņu malas jāapgriež. Armējošo lenti pie ģipškartona plāksnes var arī piestiprināt, izmantojot īpašu špaktelēšanas iekārtu. Ievērojiet arī ģipškartona plākšņu ražotāja norādījumus.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED
Ziemeļu Gulbis eko marķējums