Kiilto Pro Kerafix
Keramisko flīžu līme

Mitrumizturīga līme keramisko flīžu līmēšanai uz sienām.

Īpašas funkcijas

  • gaiša
  • viegli izmantojama
  • gatava lietošanai
  • bez izteiktas smaržas

Materiāli

Pielietojums

Piemērota keramisko flīžu līmēšanai uz iekštelpu sienām. Kiilto Kerafix var izmantot arī polistirēna un putuplasta lokšņu līmēšanai. Nav piemērota flīzēšanas darbiem vietās, kas ir nepārtrauktā saskarē ar ūdeni.

Iepakojuma izmērs EAN kods
1 l 6411511026016
3 l 6411511026030
10 l 6411511026108
Blīvums/īpatnējais svars

1,45 kg/l

Iepakojumu izmēri

1 l, 3 l, 10 l

Iestrādes laiks

10–20 min. atkarībā no apkārtējiem apstākļiem

Pamatnes mitrums

betons: maks. 4 % pēc svara vai < 90 % relatīvais mitrums

Patēriņš

1–2 m²/l atkarībā no lāpstiņas robiņu veida un flīzes lieluma

Saistvielas veids

Stirola akrilāta dispersija

Salizturība

Sasalst (pēc nožūšanas līmes šuve iztur salu)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Uzklāšanas temperatūra

+18–25 °C

Lietošanas instrukcijas

Kā pamatne var būt betons, mūrētas sienas, izlīdzinātas virsmas, kā arī cementa bāzes un ģipškartona plāksnes. Virsmai jābūt sausai, stingrai, bez putekļiem un stabilai (pareizi nostiprinātai). Keramiskās flīzes var līmēt arī uz vecas flīžu virsmas vai cieta plastikāta sienas seguma: šādos gadījumos jauno flīžu šuvju aizpildīšanu veikt ne agrāk kā pēc 5–7 dienām pēc flīžu pielīmēšanas. Vecu flīžu virsmas un plastikāta segumus pirms flīžu uzklāšanas nomazgāt ar Kiilto Laattapesu līdzekli. Plastikāta virsmas, lai uzlabotu līmes saķeri, ar smilšpapīru jāpadara raupjākas.

Līmi uzklāt uz pamatnes ar gludu lāpstiņu, pēc tam to izlīdzināt ar robainu lāpstiņu. Flīzes jāpiespiež pie virsmas nekavējoties. Šuvju platumam jābūt vismaz 2 mm. Flīzes vai plāksnes stāvokli var izmainīt apmēram 15 minūšu laikā pēc piespiešanas. Flīžu šuvju aizpildīšanu var veikt ne agrāk kā 24 stundas pēc flīžu pielīmēšanas. Neuzsūcošu virsmu gadījumā šuvju aizpildīšanu var veikt tikai pēc 5–7 dienām. Žūšanu nedrīkst mākslīgi paātrināt.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

CE marķējums
Ražots Somijā