Kiilto KeraSafe Speed A + X
Līme KeraSafe+ hidroizolācijas auduma līmēšanai

Ātras darbības divkomponentu cementa bāzes līme Kiilto KeraSafe+ auduma piestiprināšanai. Piemērota arī auduma pārklāšanās savienojumu hermetizēšanai un Kiilto pastiprinošā auduma slokšņu un stūru sagatavju pielīmēšanai. ETAG apstiprinājums, lietojot ar Kiilto KeraSafe+ audumu.

Īpašas funkcijas

  • ļoti ātras iedarbības, labas uzklāšanas īpašības, piemērota hidroizolācijas auduma līmēšanai un salaiduma vietu vai trapu hermetizēšanai
  • līme KeraSafe+ auduma piestiprināšanai
  • gatavs flīzēšanai: sienas apm. 1h, grīdas apm. 2h pēs Kerasafe+ auduma līmēšanas

Materiāli

Pielietojums

Kiilto KeraSafe Speed ir divkomponentu līme, kas ir piemērota KeraSafe+ mitrām telpām paredzētā auduma pielīmēšanai, izmantojot rullīti vai otu.

Atvērtās izturēšanas laiks

10–15 min uz gruntētas pamatnes,
uz negruntētas pamatnes < 10 min

Blīvums/īpatnējais svars

1,2 kg/l

Iepakojumu izmēri

8,33 kg (5 kg šķidrums + 3,33 kg pulveris)

Karstumizturība sausā veidā

-20°C –+70 °C

Maisījuma glabāšanas ilgums

aptuv. 60 min

Maisījuma krāsa

Gaiši sārta (slapjā veidā)
Tumši brūna (pēc nožūšanas)

Pamatnes mitrums

< 90% relatīvais mitrums

Patēriņš

aptuv. 600 g/m2

Pārklājams

Sienām: uzreiz pēc KeraSafe auduma uzstādīšanas (sākt flīzēt no tās pašas malas, no kuras tika sākta KeraSafe uzstādīšana).
Grīdām: 2 h pēc KeraSafe auduma uzstādīšanas.

Saistvielas veids

Stirola akrilāts (šķidrums) un cements (pulveris)

Sajaukšanas attiecība

60 (šķidrums) 40 (pulveris)

Salizturība

Šķidrais komponents sasalst

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Uzklāšanas temperatūra

+10°C –+25 °C

Lietošanas instrukcijas

Līme jāuzklāj arī uz trapu stiprinājumiem, stūriem un pārlaiduma vietās.

Maisīšana:
Sakratiet šķidrumu. Ielejiet to tukšā maisīšanas tvertnē un maisīšanas laikā ieberiet pulverveida komponentu šķidrumā. Rūpīgi maisiet šķidrumu un pulveri (maisījuma attiecība: 60:40 pēc svara), kamēr izveidojas viendabīga masa. Maisījuma glabāšanas ilgums ir aptuv. 60 minūtes, tāpēc samaisiet tikai tik lielu daudzumu, cik šajā laikā iespējams izstrādāt. Neatšķaidiet maisījumu, kas jau sācis sacietēt.

Sienām:
Ja nepieciešams, slīpējiet un/vai izlīdziniet nelīdzenu apstrādājamo virsmu, izmantojot Kiilto sienu špakteli, kas piemērota lietošanai zem hidroizolācijas membrānām un flīzēm. Vajadzības gadījumā pirms KeraSafe uzstādīšanas gruntējiet sauso sienu ar Kiilto Keraprimer, kas atšķaidīts attiecībā 1:1. Piezīme. Gruntēšana paildzinās Kiilto KeraSafe Speed iztures laiku nesalīmētā veidā pēc uzklāšanas. Pirms KeraSafe piestiprināšanas aptuveni 1 stundu uzgaidiet, kamēr grunts nožūst. Uzklājiet Kiilto KeraSafe Speed uz iekšējiem un ārējiem stūriem un uz tiem sienas laukumiem, ko var nosegt ar vienu auduma gabalu. Uzlieciet KeraSafe+ audumu vajadzīgajā pozīcijā un gādājiet, lai stūros audums veidotu 5 cm ielocījumu uz nākamās sienas un 5 cm ielocījumu uz grīdas. Cieši piespiediet audumu pie pamatnes un, izmantojot cietu plastmasas lāpstiņu, ieberzējiet to vajadzīgajā vietā, lai izspiestu visu gaisu un audums būtu pilnīgi pielipis pie pamatnes. Auduma atloku savienojumu līmēšanai izmantojiet Kiilto KeraSafe Speed.

Grīdām:
Vajadzības gadījumā slīpējiet un/vai izlīdziniet nelīdzenas pamatnes, izmantojot Kiilto grīdu izlīdzinošu maisījumu. Vajadzības gadījumā pirms KeraSafe uzstādīšanas gruntējiet sauso grīdu ar Kiilto Keraprimer, kas atšķaidīts attiecībā 1:1. Pirms KeraSafe piestiprināšanas aptuveni 1 stundu uzgaidiet, kamēr grunts nožūst. Uzlieciet pašlīmējošo Kiilto KeraSafe pastiprinošo audumu grīdas notecēm uz grīdas trapa. Uzklājiet Kiilto KeraSafe Speed uz grīdas, atloka savienojumiem un pāri grīdas notecēm paredzētajam pastiprinošajam audumam. Izrullējiet audumu un iespiediet to vajadzīgajā pozīcijā, lai izspiestu visu gaisu. Uzklājiet Kiilto KeraSafe Speed ap pievadiem un iespiediet atbilstošos pievadu pastiprinošos elementus vajadzīgajā pozīcijā. Ielīmējiet pastiprinošās stūru sagataves, izmantojot Kiilto KeraSafe Speed. Uzklājiet Speed arī uz pārlaidumu vietām un stūros. Pirms flīzēšanas audumā izgrieziet caurumu (par aptuv. 60 mm mazāku nekā noteces diametrs), kas paredzēts grīdas notecei, un uzstādiet savilci.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Plašāka informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.