Ūdeni un tvaiku necaurlaidīgs KeraSafe+ audums mitru telpu hidroizolācijai. Ļoti elastīgs un ilgtspējīgs hidroizolācijas audums ar noturību pret spraugu rašanos. Hidroizolāciju var veikt vienā piegājienā un virsma ir flīzējama jau 1h pēc ieklāšanas.

Īpašas funkcijas

  • ļoti izturīgs, visaugstākā noturība pret spraugu rašanos, tvaiku necaurlaidīgs, gatava hidroizolācija vienā piegājienā
  • mitrām zonām dzīvokļos vai publiskās ēkās
  • ja ieklāts ar Kerasafe Speed līmi, sienas var flīzēt pēc apt. 1h, bet grīdas pēc apt. 2h
  • vairākas ieklāšanas metodes
  • ETA apstiprinājums un TG sertifikācija

Materiāli

Pielietojums

Kiilto Kerasafe + audums ir paredzēts sienu un grīdu hidroizolācijai iekštelpās pirms flīzēšanas. Piemērots lietošanai mitrās zonās, piemēram, dzīvojamās un publiskās ēkās, skolās un sporta hallēs.

Blīvums/īpatnējais svars

aptuv. 325 g/m

Iepakojumu izmēri

1 x 30 m

Pamatnes mitrums

Plākšņu pamatne: 8–12% relatīvais mitrums

Betona un izlīdzinošo maisījumu pamatne:
< 85% relatīvais mitrums M1000, ja tiek izmantots Eco/Floor Plus < 90% relatīvais mitrums, ja tiek izmantoti citi līmēšanas materiāli

Plaisu segtspēja

> 1,5 mm (3. kategorija)

Saistvielas veids

Elastomēra plēve
PP flīss

Slāņa biezums

aptuv. 0,5 mm

Ugunsdrošības klase

E (EN 13501-1:2018)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 2 gads.

Uzklāšanas temperatūra

+ 15–25 °C

Ūdens tvaika caurlaidība

W = 2,8 x 10ˉ¹² kg/(m²Pa)
Z = 2 620 000 s/m
Sd = 71 m

Lietošanas instrukcijas

Kiilto KeraSafe + ir elastīga, ūdeni un tvaiku necaurlaidīga hidroizolācijas plēve. Uzstādot KeraSafe + plēvi, jānodrošina normāla materiāla, telpas un pamatnes temperatūra. Saķeri un žūšanas laiku būtiski ietekmē tādi apkārtējie apstākļi kā gaisa mitrums, temperatūra un iespējamās auduma izmēra izmaiņas. Ja audums tiek ieklāts izmantojot grīdas līmi, virsma ir jānoflīzē 72h laikā pēc līmēšanas. Pirms darbu sākšanas iepazīstieties ar darbu aprakstu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.