Kiilto LH
Nobeiguma špaktele sienām

Līmes bāzes sienu špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Maksimālais slāņa biezums izlīdzināšanai 2 mm.

Īpašas funkcijas

  • Ar līmes saistvielu, baltā krāsā
  • Sausām telpām
  • Sienu un griestu virsmām
  • Žūšanas laiks: 1 d
  • Pāršpaktelēšanai: 1–2 mm
  • Patēriņš: 1,2 kg/m²/mm

Materiāli

Pielietojums

Kiilto LH ir līmes bāzes sienu špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Piemērota arī griestu izlīdzināšanai ar izsmidzināšanas metodi. Raupjas virsmas pirms izlīdzināšanas (atkarībā no virsmas raupjuma) špaktelēt ar Kiilto TT, Kiilto SK vai Kiilto LK sienu špaktelēm. Apstrādātā virsma ir gatava krāsošanai vai tapešu līmēšanai. Virsmu pirms tapešu līmēšanas ieteicams nokrāsot. Nav piemērota zem keramiskajām flīzēm un sienu vinila segumiem.

Iepakojuma izmērs EAN kods
20 kg 6411512150208
Cietēšanas ātrums

Aptuv. 1 d (+18 °C) (atkarībā no apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +10 °C

Iepakojumu izmēri

20 kg maiss

Iestrādes laiks

aptuv. 24 stundas (+18°C)

Krāsas

Gaiša

Maks. graudiņu lielums

0,25 mm

Pamatnes mitrums

Betons < 90% relatīvais mitrums

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,2 kg

Saistvielas veids

Polimēru–kaļķakmens bāzes pulveris

Sajaukšanas attiecība

7,0–7,5 l ūdens / 20 kg maiss

Savienojuma stiprība

> 0,3 MPa (EN 15824)

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL03 (RYL Būvniecības kodekss 2012), RL04 ar grunts pievienošanu

Slāņa biezums

1–2 mm

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausos apstākļos.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto LH pulveri, nepārtraukti maisot, lēni iejauc vēsā (+18 °C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuv. 15 minūtes un pēc tam samaisa vēlreiz. Savienojuma stiprību, trieciennoturību un ilgmūžību var uzlabot aizvietojot 10% no maisījuma ūdens ar Kiilto Pro Start Primer grunti vai Kiilto Pro Primer 001 grunti. Špakteles masu uzklāj ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu, vai smidzina ar špaktelēm paredzētu smidzināšanas pistoli. Mehāniski uzklātu špakteles kārtu izlīdzina ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu. Ja špakteles pārpalikumu paredzēts uzglabāt nākamajai dienai, tvertne rūpīgi jānosedz, lai novērstu sakalšanu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.