Kiilto LK
Špaktele sienām

Sienu špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Maksimālais slāņa biezums virsmas daļējai izlīdzināšanai: 5 mm; pāršpaktelēšanai: 3 mm. Līmes bāzes.

Īpašas funkcijas

  • Ar līmes saistvielu, baltā krāsā
  • Sausām telpām
  • Sienām un griestiem
  • Nožūšanas laiks: 1 d
  • Pāršpaktelēšanai: 1–3 mm, virsmas daļējai izlīdzināšanai:1–5 mm

Materiāli

Pielietojums

Kiilto LK ir sienu špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Nelīdzenas virsmas vispirms tiek špaktelētas ar Kiilto SK vai Kiilto TT sienu špaktelēm. Virskārtas izlīdzināšanu veic ar Kiilto LH sienu špakteli. Apstrādāto virsmu var slīpēt vai krāsot. Nav piemērota zem flīzēm un sienu vinila segumiem.

Iepakojuma izmērs EAN kods
20 kg 6411512151205
Cietēšanas ātrums

Aptuv. 1 d (+18 °C) (atkarībā no apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +10 °C

Iepakojumu izmēri

20 kg maiss

Iestrādes laiks

aptuv. 24 stundas (+18 °C)

Krāsas

Gaiša

Maks. graudiņu lielums

0,5 mm

Pamatnes mitrums

Betons < 90% relatīvais mitrums

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,2 kg

Saistvielas veids

Polimēru–kaļķakmens bāzes pulveris

Sajaukšanas attiecība

5,5–6,0 l ūdens / 20 kg maiss

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL03 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Slāņa biezums

Virsmas daļējai izlīdzināšanai: 1–5 mm; pāršpaktelēšanai: 1–3 mm.

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausos apstākļos.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Iekštelpās sausas porainas virsmas pirms apmešanas jāsamitrina ar ūdeni vai jāapstrādā ar ūdens un Kiilto Pro Start Primer vai Kiilto PrimerOne maisījumu (1:4). Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto LK pulveri, nepārtraukti maisot, lēni iejauc vēsā (+18 °C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuv. 15 minūtes un pēc tam samaisa vēlreiz. Špakteles masu uzklāj ar roku, izmantojot tērauda špakteļlāpstiņu, vai smidzina ar špaktelēm paredzētu smidzināšanas pistoli. Mehāniski uzklātu špakteles kārtu izlīdzina ar roku, izmantojot tērauda špakteļlāpstiņu. Ja špakteles pārpalikumu paredzēts uzglabāt līdz nākamajai dienai, tvertne rūpīgi jānosedz, lai novērstu masas sakalšanu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.