Kiilto Pro LM
Špaktele ar vieglo pildvielu

Viegla špaktele sienu un griestu nobeiguma kārtas uzklāšanai sausās telpās pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas. Piemērota arī armējošās lentes iestrādei un nogludināšanai ģipškartona plākšņu salaidumu vietās. Maksimālais slāņa biezums pāršpaktelēšanai: 3 mm, iedobēs — 5 mm. Šķīstoša ūdenī.

Īpašas funkcijas

  • Viegla špaktele iekštelpu sienām un griestiem
  • Viegla špaktele iekštelpu sienām un griestiem 
  • Pāršpaktelēšanai maks. 3 mm slānī, iedobēs maks. 5 mm
  • Viegla špaktele iekštelpu sienām un griestiem
  • Žūšanas laiks: 2–3 h/mm
  • Žūšanas laiks: 2–3 h/mm
  • Piemērota armējošās lentes iestrādei ģipškartona plākšņu salaidumu vietās
  • Piemērota krāsošanai un tapešu līmēšanai

Materiāli

Pielietojums

Kiilto LM ir ūdenī šķīstoša, lietošanai gatava špaktele ar vieglo pildvielu. Piemērota arī armējošās lentes iestrādei un nogludināšanai ģipškartona plākšņu salaidumu vietās. Nodrošina krāsošanai un tapešu līmēšanai piemērotu virsmu. Pirms tapešu līmēšanas iesakām virsmu apstrādāt ar gruntskrāsu — vēlāk tas atvieglos tapešu noņemšanu. Atbilst standartu EN 13963:2005 un EN 15824:2009 prasībām.

Blīvums/īpatnējais svars

1,2 g/ml

Cietēšanas ātrums

aptuv. 2–3 h/mm (+18 °C) (atkarībā no kārtas biezuma un apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Normālos apstākļos, zemākā izmantošanas temperatūra +10 °C

Iepakojumu izmēri

3 l, 10 l plastmasas tvertne

Krāsas

Gaiši pelēka

Lieces izturība

> 320 N (EN 13963)

Maks. graudiņu lielums

0,15 mm

Saistvielas veids

Polimēra – vieglas pildvielas kaļķakmens bāzes špaktele

Savienojuma stiprība

> 0,3 MPa (EN 15824)

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL04 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Slāņa biezums

3 mm, iedobēs: 5 mm

Ugunsdrošības klase

A2-s1, d0 (EN 13963)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto LM ir viegla, lietošanai gatava špaktele. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Vajadzības gadījumā produktu var atšķaidīt ar ūdeni. Špakteli uzklāj ar tērauda špakteļlāpstiņu.

Veicot armējošās lentes iestrādi, ieklājiet špakteli savienojumā un stingri iespiediet papīra lenti špaktelē. Nogludiniet savienojuma vietu, uzklājot otru špakteles kārtu ar platāku tērauda špakteļlāpstiņu. Pēc nožūšanas virsmu var viegli slīpēt.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED
Ziemeļu Gulbis eko marķējums