Kiilto Max
Špaktele aizpildīšanas darbiem

Kiilto Max ir lietošanai gatava špaktele lielu iedobju aizpildīšanai un sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās. Maks. 25 mm Šķīstoša ūdenī

Īpašas funkcijas

  • Līdz 25 mm lielām iedobēm
  • Slīpējama 2–3 h pēc aizpildīšanas; galīgās sacietēšanas laiks: 2–3 d

Materiāli

Pielietojums

Kiilto Max ir ūdens bāzes rupja špaktele sienu un griestu šķirbu un iedobju aizpildīšanas darbiem sausās telpās. Ja nepieciešams, pirms krāsošanas vai tapešu līmēšanas Kiilto Max slāni var izlīdzināt ar smalkajām špaktelēm. Pirms tapešu līmēšanas iesakām virsmu apstrādāt ar gruntskrāsu — vēlāk tas atvieglos tapešu noņemšanu. Atbilst standarta EN 15824:2009 prasībām. Kiilto Max ir piemērota iedobju aizpildīšanai uz betona, apmetuma un izlīdzinošā maisījuma virsmām.

Iepakojuma izmērs EAN kods
400 ml 6411512011509
Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 0,9 kg/l

Darba apstākļi

Normālos apstākļos, zemākā izmantošanas temperatūra +10 °C

Iepakojumu izmēri

400 ml plastmasas tūba

Krāsas

Pelēka

Patēriņš

Ar vienu tūbu var noklāt aptuv. 0,4 m² lielu laukumu (slāņa biezums: 1 mm) vai aptuv. 600 mazas iedobes (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Savienojuma stiprība

> 0,3 MPa (EN 15824)

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...04 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Slāņa biezums

Iedobēs 25 mm (vajadzības gadījumā uzklājiet divus slāņus)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Nepieciešamības gadījumā uzklāto špakteles slāni slīpējiet un rūpīgi notīriet pirms jauna špakteles slāņa uzklāšanas.

Kiilto Max ir lietošanai gatava špaktele. Špakteli uzklāj ar tērauda špakteļlāpstiņu. Dziļas iedobes aizpildiet divās kārtās. Pēc nožūšanas virsmu var viegli slīpēt.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED