Kiilto Medium
Špaktele remontdarbiem

Gatavā špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Laba saķere arī pie krāsotām virsmām. Piemērota armējošās lentes iestrādei ģipškartona plākšņu salaidumu vietās.

Īpašas funkcijas

  • Universāla špaktele
  • skrāpējumiem un līdz 5 mm lielām iedobēm
  • Vispārējai uzklāšanai ne Līdz 3 mm
  • Slīpējama 2–3 h pēc aizpildīšanas; galīgās sacietēšanas laiks: 2–3 h/mm
  • |Var krāsot vai līmēt tapetes

Materiāli

Pielietojums

Kiilto Medium ir ūdens bāzes gatavā špaktele sienu un griestu nobeiguma apstrādei pirms krāsošanas vai tapešu līmēšanas. Piemērota arī armējošās lentes iestrādei un nogludināšanai ģipškartona plākšņu salaidumu vietās. Pirms tapešu līmēšanas iesakām virsmu apstrādāt ar gruntskrāsu — vēlāk tas atvieglos tapešu noņemšanu. Atbilst standartu EN 13963:2005 un EN 15824:2009 prasībām. Kiilto Medium ir piemērota ģipškartona plākšņu un citu celtniecības materiālu, kā arī betona, apmetuma un izlīdzinošo maisījumu virsmu apdarei.

Iepakojuma izmērs EAN kods
400 ml 6411512012506
Darba apstākļi

Normālos apstākļos, zemākā izmantošanas temperatūra +10 °C

Iepakojumu izmēri

400 ml plastmasas tūba

Krāsas

Gaiši pelēka

Lieces izturība

> 320 N (EN 13963)

Patēriņš

Ar vienu tūbu var noklāt aptuv. 0,4 m² lielu laukumu (slāņa biezums: 1 mm) vai aptuv. 600 mazas iedobes (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Savienojuma stiprība

> 0,3 MPa (EN 18524)

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL04 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Slāņa biezums

3 mm, iedobēs: 5 mm

Ugunsdrošības klase

A2-s1, d0 (EN 13963)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Nepieciešamības gadījumā uzklāto špakteles slāni slīpējiet un rūpīgi notīriet pirms jauna špakteles slāņa uzklāšanas.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED