Kiilto MS Silex
Parketa līme

Materiāli

Pielietojums

MS Silex ir elastīga vienkomponenta līme parketa pielīmēšanai. Cieti elastīga saskaņā ar ISO 17178. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

Atvērtās izturēšanas laiks

aptuv. 30 min (+20 °C, 50% relatīvais mitrums)

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,7 kg/l

Darba apstākļi

Līmēšanas un izmantošanas laikā ievērojiet parketa ražotāja instrukcijas un valsts noteikumus.

Iepakojumu izmēri

10 l / 17 kg

Konsistence

tiksotropa pasta

Pamatnes mitrums

betons: maks. 3,0% pēc svara vai 80% relatīvais mitrums
koks: 8–12%

Patēriņš

aptuv. 1,7 m²/l, aptuv. 1,0 kg/m 2

Saistvielas veids

Ar sililu modificēts polimērs (SMP)

Salizturība

sasalst

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1°C: 9 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Pēc tvertnes atvēršanas izlietot 2–3 dienās.

Uzklāšanas temperatūra

+18 – 25 °C

Lietošanas instrukcijas

Iespējams izmantot uz izlīdzināta betona, plāksnēm vai koka grīdām. Pamatnei jābūt sausai, stingrai, līdzenai un notīrītai no putekļiem un citiem saķeri mazinošiem materiāliem. Nodrošiniet, lai pamatne būtu piemērota parketam, kuru paredzēts ieklāt. Pirms līmēšanas noņemiet cementa virskārtu, slīpējot un pēc tam uzsūcot putekļus. Ja nepieciešams, betona virsmu var izlīdzināt ar atbilstošu Kiilto izlīdzinošo maisījumu. Betona un izlīdzinošā maisījuma stiepes saķeres izturībai jābūt vismaz 1,5 N/mm². Līmējot uz plāksnēm, ir ieteicams izmantot vismaz 9 mm biezu saplāksni vai līdzīgu materiālu. Vienmēr ievērojiet parketa ražotāja instrukcijas vai piemērojamos valsts noteikumus (Somijā — SisäRYL 2013). Elastīga līme samazina slodzi uz pamatni, ko rada koksnes izplešanās un saraušanās mitruma svārstību rezultātā.

Līmēšanas laikā telpā jābūt normālai temperatūrai un gaisa mitrumam. Gan līmējamajam parketam, gan līmei jāļauj pielāgoties telpas temperatūrai un gaisa mitrumam. Līmi uzklāj vienmērīgi ar robotu līmes lāpstiņu uz tik liela laukuma, uz kura parketu var ieklāt aptuveni 30 min. laikā. Parketu stingri piespiež pie pamatnes. Parketa apakšai ir jābūt pilnībā noklātai ar līmi. Neklāt līmi uz parketa “mēlītes” un gropes savienojumu vietās. Starp nekustīgām konstrukcijām, piemēram, sienām, un parketu jāatstāj 10–15 mm plata sprauga. Parketa slīpēšanu un lakošanu ieteicams veikt ne agrāk kā 24–48 stundas pēc līmēšanas atkarībā no apkārtējiem apstākļiem. Svaigus līmes traipus tīrīt ar lakbenzīnu (vaitspirtu). Sacietējušu līmi var notīrīt tikai mehāniski.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.