Kiilto Pro Grip
Fiksācijas līme

Ar rullīti uzklājama pastāvīgas saķeres līme visu veidu noņemamiem grīdas segumiem. Īss fiksācijas laiks, veido pastāvīgi lipīgu slāni. Ja nepieciešams, segumu var vēlāk noņemt un līmi var viegli nomazgāt. Nesatur 2-etilheksanolu.

Īpašas funkcijas

  • Uzklājama ar rullīti
  • Gatava lietošanai
  • Ātri izveido lipīgu slāni
  • Pastāvīga saķere
  • Laba segstspēja: 6–12 m²/l

Materiāli

Pielietojums

Pastāvīgas saķeres līme paredzēta visa veida noņemamiem tekstila un vinila grīdas segumiem un flīzēm sausās iekštelpās.

Blīvums/īpatnējais svars

1.0 kg/l

Iepakojumu izmēri

5 l, 10 l

Iestrādes laiks

Saglabā lipīgumu pēc lipīgā slāņa izveidošanās.

Pamatnes mitrums

Betons: maks. 3,5 % pēc svara vai 85 % relatīvais mitrums

Patēriņš

Ar īsspalvainu rullīti: 6–10 m²/l
Ar gludu tērauda špakteļlāpstiņu: 8–12 m²/l

Saistvielas veids

Akrilāta kopolimērs

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Uzklāšanas temperatūra

+18-25 °C

Lietošanas instrukcijas

Piemērota pamatne ir līdzena, sausa un tīra ar izlīdzinošo maisījumu apstrādāta pamatne, celtniecības plāksnes vai jau esošā grīdas virsma. Betona pamatni ieteicams nogludināt ar atbilstošu Kiilto zemas sārmainības izlīdzinošo maisījumu, kas samazina seguma vai līmes sabojāšanas risku mitruma pārmērīgas sārmainības dēļ. Pārliecinieties, vai esošā grīdas virsma ir stingri piestiprināta pie pamatnes un attīrīta no vaska paliekām, un ka pamatne ir piemērota līmēšanai.

Uzklājiet Kiilto Pro Grip uz virsmas ar īsspalvainu rullīti. Varat izmantot arī tērauda špakteļlāpstiņu. Līmes slāņa lipīgums ir atkarīgs no pamatnes absorbētspējas un izmantotā līmes daudzuma. Uzgaidiet, līdz līme nožūst, izveidojot lipīgu slāni, un tad uzklājiet segumu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Atkarībā no apstākļiem lipīgais slānis izveidojas 20–45 minūšu laikā. Grīdas segumi tiek ieklāti saskaņā ar parastajiem norādījumiem, taču ar līmi noklātajai virsmai pirms seguma ieklāšanas jābūt lipīgai. Ievērojiet grīdas seguma ražotāja instrukcijas par pareizu līmes daudzumu.

Kiilto ProGrip var nomazgāt, to apstrādājot ar sārmainu mazgāšanas līdzekli, piemēram, ūdenī atšķaidītu Kiilto Maalarinpesu mazgāšanas līdzekli (1 daļa Maalarinpesu un 5 daļas ūdens). Mazgāšanas līdzeklim ļauj iedarboties, pēc tam noņem mīksto līmi manuāli vai mehāniski un noskalo virsmu ar tīru ūdeni. Porainas pamatnes, piemēram, izlīdzinošā maisījuma virsmas vai celtniecības plāksnes, tīrot var tikt bojātas. Mazgājot Kiilto Pro Grip no veca grīdas seguma, jāpārliecinās, ka segums ir noturīgs pret sārmainu mazgāšanas līdzekli.

Porainas pamatnes var gruntēt ar atšķaidītu Kiilto Start Primer grunti (1 daļa Start Primer grunts un 4 daļas ūdens).

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Plašāku informāciju par Kiilto epoksīda tīrītāju skatiet attiecīgajā produkta datu lapā. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED
Ražots Somijā
Ziemeļu Gulbis eko marķējums