M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
ETA
LEED
Ražots Somijā
Ziemeļu Gulbis eko marķējums

Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape

Pašlīmējošā lente šuvju blīvēšanai Kiilto Kerasafe hidroizolācijas sistēmās.

Materiāli

Pielietojums

Savienojumu blīvēšanai Kiilto KeraSafe hidroizolācijas sistēmās. Ātri un viegli uzstādāms.

Saistvielas veids

PE folija
PP flīss

Blīvums/īpatnējais svars

aptuveni 170 g/m2

Uzklāšanas temperatūra

+15–25 °C

Iepakojumu izmēri

10 cm x 20 m

Slāņa biezums

aptuveni 0,38 mm

Uzglabāšana

Neatvērtā veidā, sausā vietā, pasargātā no gaismas, minimālā uzglabāšanas temperatūra +1 °C, 2 gadi.

Lietošanas instrukcijas

Piestipriniet lenti pie pamatnes, kas piemērota mitrām telpām. Pamatnei jābūt tīrai un līdzenai. Lenti cieši piespiediet pie pamatnes. Lai izveidotu savienojumu, pārklājiet lentes sloksnes par 5 cm. KeraSafe audums tiek piestiprināts pie lentes ar sistēmā iekļauto līmi. Aizlīmējiet arī lentes pārklāšanās savienojumus.

Papildus informācija

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz mūsu pašu pētījumiem un praktiskām zināšanām. Tehniskās vērtības ir noteiktas standartizētos apstākļos. Ja vietējie apstākļi atšķiras no šiem apstākļiem, tie un darba metodes ietekmēs vērtības un izstrādājuma funkcionalitāti. Arī darba veikšanas veids būtiski ietekmē gala rezultātu. Kiilto uzņemas atbildību par to, lai produkta kvalitāte atbilstu mūsu kvalitātes sistēmas standartiem. Tomēr vietējie apstākļi un darba metodes ir ārpus mūsu kontroles, tāpēc mēs nevaram uzņemties atbildību par gala rezultātu. Lai nodrošinātu pareizu produkta lietošanu, jāiepazīstas ar darba instrukcijām un procedūru rokasgrāmatu (ja piemērojams).

Vide un drošība

Lai izvairītos no nevajadzīgas saskares ar ādu, lietojot produktu, valkājiet aizsargcimdus. Izlasiet produkta drošības datu lapu. Informāciju par produkta un iepakojuma utilizāciju skatiet mūsu tīmekļa vietnē.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
ETA
LEED
Ražots Somijā
Ziemeļu Gulbis eko marķējums