Kiilto Pro KeraSafe Dual A + X
Līme KeraSafe+ hidroizolācijas auduma līmēšanai

Ilgstoši uzglabājama divkomponentu līme uz cementa bāzes, kas ir piemērota Kiilto KeraSafe+ auduma līmēšanai. Produkts ir piemērots arī auduma lokšņu pārklāšanās vietu hermetizēšanai un pievadiem paredzēto Kiilto pastiprinošo audumu un stūru sagatavju pielīmēšanai.

Īpašas funkcijas

  • Ilgs uzglabāšanas laiks: aptuv. 6 h pēc sajaukšanas
  • Iztures laiks nesalīmētā veidā pēc uzklāšanas: aptuv. 30 min
  • Pēc Kerasafe+ auduma ieklāšanas pirms flīzēšanas uzgaidiet vismaz 15 h 

Materiāli

Pielietojums

Kiilto KeraSafe Dual ir uz cementu reaģējoša divkomponentu līme ar ilgu uzglabāšanas laiku, kas paredzēta KeraSafe+ hidroizolācijas auduma uzstādīšanai un hermetizēšanai, uzklājot to ar rullīti vai otu.

Iepakojuma izmērs EAN kods
Kiilto Pro KeraSafe Dual A + X 4,5+3 kg 6411513798157
Atvērtās izturēšanas laiks

aptuv. 30 min. (uzklāta uz pamatnes)
Uzmanību! Gruntēšana paildzinās iztures laiku nesalīmētā veidā.

Blīvums/īpatnējais svars

1.3 kg/l

Iepakojumu izmēri

4,5 kg (2,7 kg šķidrums + 1,8 kg pulveris)
7,5 kg (4,5 kg šķidrums + 3 kg pulveris)

Karstumizturība sausā veidā

-20 – +70 °C

Maisījuma glabāšanas ilgums

Aptuv. 6 h

Maisījuma krāsa

Brūngana

Pamatnes mitrums

< 90% relatīvais mitrums

Patēriņš

Aptuv. 700 g/m² atkarībā no pamatnes porainības

Pārklājams

Grīdu var flīzēt 15 h pēc KeraSafe+ auduma uzklāšanas (grīdām un sienām)

Saistvielas veids

Stirola akrilāts (šķidrums) un cements (pulveris)

Sajaukšanas attiecība

60 (šķidrums) : 40 (pulveris)

Salizturība

Šķidrais komponents sasalst

Sertifikācijas un reģistrācijas

M1, ETA

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Uzklāšanas temperatūra

+10 – +25 °C

Lietošanas instrukcijas

Maisīšana:
Rūpīgi maisiet (vismaz 2 min.) šķidrumu un pulveri (maisījuma attiecība: 60:40 pēc svara), kamēr izveidojas viendabīga masa. Uzmanību! Pulveris ūdenim vienmēr jāpievieno, lēni berot. Gatavā maisījuma glabāšanas ilgums ir aptuv. 6 stundas (atkarībā no apkārtējiem apstākļiem), tāpēc samaisiet tikai tik lielu daudzumu, cik šajā laikā iespējams izstrādāt. Neatšķaidiet maisījumu, kas jau sācis sacietēt.

Sienām:
Uzklājiet Kiilto KeraSafe Dual uz pamatnes, kas atbilst auduma izmēriem: uz iekšējiem un ārējiem stūriem un sienas virsmas. Uzlieciet KeraSafe+ audumu vajadzīgajā pozīcijā un gādājiet, lai stūros audums nosegtu 5 cm uz nākamās sienas un 5 cm uz grīdas. Cieši piespiediet audumu pie pamatnes un, izmantojot cietu plastmasas lāpstiņu, ieberzējiet to vajadzīgajā vietā, lai izspiestu visu gaisu un audums būtu pilnīgi pielipis pie pamatnes. Auduma pārklāšanās vietu hermetizēšanai izmantojiet Kiilto KeraSafe Dual līmi.

Grīdām:
Vajadzības gadījumā slīpējiet un/vai izlīdziniet nelīdzenas pamatnes, izmantojot Kiilto grīdu izlīdzinošu maisījumu. Vajadzības gadījumā pirms KeraSafe uzstādīšanas gruntējiet sauso grīdu ar Kiilto Keraprimer vai Kiilto PrimerOne. Uzmanību! Gruntējot virsmu, nedaudz paildzinās līmes iztures laiku nesalīmētā veidā pēc uzklāšanas. Uzgaidiet vismaz 1 stundu, līdz grunts nožūst, un tikai pēc tam uzklājiet Kiilto Pro KeraSafe Dual līmi un ieklājiet KeraSafe+ audumu. Uzlieciet pašlīmējošo Kiilto KeraSafe pastiprinošo sloksni uz grīdas noteces. Uzklājiet Kiilto KeraSafe Dual līmi uz grīdas, atloka savienojumiem un pāri grīdas notecēm paredzētajam pastiprinošajam audumam. Izrullējiet audumu un iespiediet to vajadzīgajā pozīcijā, lai izspiestu visu gaisu. Uzklājiet Kiilto KeraSafe Dual ap pievadiem un iespiediet atbilstošos pievadu pastiprinošās sagataves vajadzīgajā pozīcijā. Ielīmējiet pastiprinošās iekšējo un ārējo stūru sagataves, izmantojot Kiilto KeraSafe Dual. Uzklājiet Dual līmi arī uz pievadus pastiprinošajām sagatavēm un stūru elementiem. Pirms flīzēšanas audumā izgrieziet caurumu (par aptuv. 60 mm mazāku nekā noteces diametrs), kas paredzēts grīdas notecei, un uzstādiet savilci. Ieteicams izmantot grīdas noteču ražotāja norādīto griešanas instrumentu un šablonu. Uzmanību! Savilci uzstādiet tikai nākamajā dienā pēc auduma pielīmēšanas.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Lai produktu lietotu pareizi, lūdzu, izlasiet produkta brošūru, norādījumus darbu veikšanai un drošības datu lapu, kas pieejama vietnē www.kiilto.lv.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.lv.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
ETA
LEED
Ražots Somijā
Ziemeļu Gulbis eko marķējums