Kiilto Pro Silicone Remover

Izsmidzināms, viegli lietojams silikona šķīdinātājs. Padara mīkstāku sacietējušo silikonu un līmes tipa hermētiķi, atvieglojot ar hermētiķi izveidotās šuves noņemšanu.

Īpašas funkcijas

  • ļoti efektīvs aerosols
  • piemērots visu tipu silikona notīrīšanai
  • piemērots arī līmes tipa hermētiķu uz MS un SMP bāzes notīrīšanai

Materiāli

Pielietojums

Lietošanai gatavs šķīdinātājs silikona un līmes tipa hermētiķu uz MS un SMP bāzes notīrīšanai. Padara mīkstāku sacietējušo silikonu un atvieglo ar hermētiķi izveidotās šuves noņemšanu.

Iepakojumu izmēri

400 ml aerosols

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā +5–25 °C temperatūrā, maks. 3 gadus.

Lietošanas instrukcijas

Vispirms noņemiet nost pēc iespējas vairāk silikona, piemēram, ar asu nazi. Pirms lietošanas sakratiet aerosolu. Izsmidziniet šķīdinātāju uz atlikušā silikona. Atstājiet uz aptuveni 10 minūtēm. Noņemiet mīkstināto masu ar, piemēram, koka kociņu. Ja nepieciešams, atkārtojiet apstrādi. Pirms apstrādes atkārtošanas noskalojiet apstrādātās zonas ar ūdeni un ļaujiet nožūt.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu – lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.