Kiilto PU 1000 ECO Primer

Kiilto PU 1000 ECO ir šķīdinātājus nesaturoša vienkomponenta poliuretāna grunts betona un izlīdzinošo maisījumu pamatnēm gadījumos, kad izmanto Kiilto ūdeni nesaturošas parketa līmes. Var tikt izmantota kā pamatnes liekā mitruma izolācija.

Īpašas funkcijas

  • 100% sauso daļiņu saturs
  • Ātri žūst un sacietē
  • Piemērota apsildāmām grīdām

Materiāli

Pielietojums

Kiilto PU 1000 ECO ir šķīdinātājus nesaturoša, mitrumā cietējoša vienkomponenta grunts betona un cementa izlīdzinošo maisījumu pamatnēm gadījumos, kad izmanto Kiilto ūdeni nesaturošas parketa līmes. Var tikt lietota kā pamatnes mitruma izolācija līdz 90% relatīvā mitruma vai 3.5 CM %. Piemērota arī silto gŗīdu sistēmās.

Iepakojuma izmērs EAN kods
Kiilto PU 1000 ECO Primer 5 l 6411513775059
Blīvums/īpatnējais svars

1,2 kg/l

Iepakojumu izmēri

5 l (6 kg)

Pamatnes mitrums

maks. 90% relatīvais mitrums, ja lieto kā mitruma barjeru, lai aizturētu pamatnes mitrumu. Citam pielietojumam skatīt Kiilto līmju un parketa vadlīnijas par pamatnes mitruma līmeni.

Patēriņš

120-150g/m2,
240-300g/m2, ja lieto kā pamatnes mitruma izolāciju. Līdz 90% relatīvais mitrums vai 3,5 CM %

Saistvielas veids

Mitrumā cietējoša, vienkomponenta, poliuretāna

Uzglabāšana

Uzglabāt temperatūrā, kas augstāka par +1 °C, cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā ne ilgāk kā 1 gadu. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Uzklāšanas temperatūra

+18–25 °C

Lietošanas instrukcijas

Pamatnei jābūt tīrai, stingrai, līdzenai un sausai. No virsmas noņem cementa plēvīti un citus netīrumus, kas var traucēt saķerei. KIILTO PU 1000 ECO uzklāj uz virsmas plānā, vienmērīgā kārtā, izmantojot pret šķīdinātājiem izturīgu aplikatoru, rullīti vai otu. Ja lieto kā mitruma izolāciju, uzklāt divas kārtas neatšķaidītas grunts. Līmēt parketu vai uzklāt otro kārtu ne agrāk kā 2 stundas pirms un ne vēlāk kā 24 stundas pēc gruntēšanas (20°C / 50 % relatīvais mitrums). Sausos apstākļos grunts sacietēšanas laiks ir ilgāks. Gruntij jābūt pilnībā sacietējušai pirms parketa līmēšanas vai otrās kārtas uzklāšanas. Grunti var atšķaidīt 0–20 % ar Kesto Ohenne 7. Lai uzlabotu saķeri starp grunti un parketa līmi, uz svaigi gruntētas virsmas var uzkaisīt smiltis (maks. graudiņu lielums apm. 1 mm). Darbarīkus var tīrīt ar acetonu vai ksilolu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Iznākumu būtiski arī ietekmē tas, kā tiek veikts darbs. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā