Kiilto Pro R Marine
Modificēts silila līmējošais blīvējums

Līme metāliem, stikla šķiedrām un dažāda veida plastmasām, īpaši jūrniecības nozarē. Vienkomponents. Laba izturība pret laika apstākļiem un UV starojumu. Krāsojams. Lieliska saķere.

Īpašas funkcijas

  • Lieliska saķere, krāsojama, laba izturība pret laika apstākļiem un UV starojumu
  • Reģistrēta NSF: var izmantot vietās, kur tiek veikta pārtikas produktu apstrāde.
  • Piemērots līmēšanai piem. stiprinājumi, eņģes, veidgabali utt. pielīmēšanai pie laivas korpusa
  • Pārklājums 5 x 5 mm savienojums, apm. 12 m/kārtridža
  • Žāvēšanas laiks 3 mm/d, apm. 10 mm/7 d
  • Iekštelpu un āra lietošanai

Materiāli

Pielietojums

Tā ir piemērota dažādu veidu materiāliem tādu konstrukciju līmēšanai, kam vajadzīga augsta noturība. Kiilto R Marine ir piemērota vairuma metālu, polistirola, poliuretāna, stikla, stiklotu virsmu, epoksīda un poliestera šķiedru, akmens un betona elementu līmēšanai. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai. Nodrošina ātru saķeri. Lieliska liptspēja pie dažādiem materiāliem — vairumā gadījumu gruntēšana nav nepieciešama. Nesatur izocianātus, PVC, alvas katalizatoru vai šķīdinātājus. Gandrīz bez smaržas. Laba noturība pret tīrīšanas līdzekļiem (sārmu un skābju šķīdumiem), īslaicīga noturība pret degvielām, minerāleļļām un augu eļļām. Izcila noturība pret laikapstākļu iedarbību un ultravioleto starojumu. Gandrīz bez rukuma. Krāsojama ar lielāko daļu ūdens bāzes krāsu (pirms lietošanas pārbaudiet).

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,62 kg/l

Cietība

Shore A 60

Karstumizturība sausā veidā

-40–+90°C

Pilnīga sacietēšana

3 mm/d, aptuv. 10 mm/7 d (23 °C / 50% relatīvais mitrums)

Plēves veidošanās laiks

aptuv. 10 min (23 °C, 50% relatīvais mitrums)

Saistvielas veids

Ar sililu modificēts polimērs

Stiepes bīdes stiprība

3,5 N/mm²

Stiepes lūšanas punkts

200% (DIN 53504)

Stiepes stiprība

2,2 N/mm² (DIN 53504)

Uzglabāšana

Neatvērtā veidā +10–25 °C temperatūrā 18 mēnešus.

Uzklāšanas temperatūra

+1–40°C

Viskozitāte

aptuv. 2,5 miljoni mPas (BrookField H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Lietošanas instrukcijas

Uz līmējamajiem materiāliem nedrīkst būt putekļi, taukvielas un eļļa. Līmējot lielas, viendabīgas virsmas vai virsmas ļoti sausos apstākļos, ieteicams tās viegli apsmidzināt ar ūdeni (aptuv. 5–10 g/m²). Virsmas ieteicams notīrīt ar Kiilto Cleaner 303 un gruntēt ar Kiiltoflex Metalliprimer. Nesakaltušu līmi var noņemt ar ksilēnu vai acetonu. Sacietējušu līmi var notīrīt tikai mehāniski.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
NSF sertifikāts saskarei ar pārtiku
LEED
Ražots Somijā