Kiilto Pro Rapid
Montāžas līme

Ātri cietējoša vienkomponenta fiksācijas līme ar labu sākotnējo saķeri koka, akmens, metālu un dažāda veida plastmasu līmēšanai sausās iekštelpās. Ūdens bāzes.

Īpašas funkcijas

  • Laba sākotnējā saķere, ātra, uz ūdens bāzes
  • Paredzēts līmēšanai
  • Pārklājums 5 x 5 mm savienojums, apm. 12 m/kārtridža
  • Žāvēšanas laiks 3 mm/d, apm. 10 mm/7 d
  • Sausām iekštelpu zonām

Materiāli

Pielietojums

Kiilto Rapid ir ātras fiksācijas vienkomponenta līme koka, akmens, metāla un vairuma plastmasu (izņemot PP, PE un PTFE) līmēšanai. Lietošanai iekštelpās. Ja līmējamā vieta būs pakļautai tiešai ūdens slodzei vai atradīsies pastāvīgā mitrumā, iesakām izmantot Kiilto Masa.

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,3 kg/dm³

Cietēšanas ātrums

Pieskāriensausa pēc aptuv. 15 min / +20 °C Šuve iztur slodzi pēc 24–48 h.

Iepakojumu izmēri

290 ml

Karstumizturība sausā veidā

-20°C – + 70 °C

Patēriņš

5 x 5 mm šuve, aptuv. 12 m/tūba

Saistvielas veids

Akrila dispersijas

Salizturība

Sasalst

Uzglabāšana

Neatvērtā veidā +10 °C–25 °C sausā vietā 18 mēnešus.

Uzklāšanas temperatūra

Vēlamā telpas, līmes un materiālu temperatūra: +18–+20°C; tomēr var izmantot +5°C–+35°C robežās.

Lietošanas instrukcijas

Līmējamajām virsmām jābūt notīrītām no putekļiem un attaukotām. Vienai no virsmām jābūt porainai. Ja abas virsmas ir neporainas, Kiilto Rapid ieteicams izmantot tikai mazām līmējamajām virsmām (cietēšana caur šuvi). Krāsojama ar ūdens bāzes krāsām.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.