Kiilto Pro Repairfix
Remonta maisījums

Cementa bāzes remontlīme sienu un grīdu labošanai un špaktelēšanai iekšdarbiem un ārdarbiem. Piemērota arī keramisko flīžu flīzēšanai.

Īpašas funkcijas

  • Universāla remontlīme sienām, griestiem un grīdām
  • Piemērota keramisko flīžu flīzēšanai
  • Piemērota arī ārdarbiem

Materiāli

Pielietojums

Produkts uz cementa bāzes ar vieglo pildvielu, paredzēts keramisko flīžu flīzēšanai un sienu un griestu labošanai un špaktelēšanai sausās un mitrās vietās. Gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Iekštelpās Kiilto RepairFix var izmantot arī kā grīdu izlīdzinošu maisījumu zem noņemamiem cietajiem grīdas segumiem (piemēram, lamināta). Piemērotas pamatnes: betons, apmetums, izlīdzinošie maisījumi uz cementa bāzes, ķieģeļi un celtniecības plāksnes. Nošpaktelēta siena pirms tapešu līmēšanas ir jāgruntē.

Atvērtās izturēšanas laiks

> 0,5 MPa / 20 min (EN 12004-2:-1)

Cietēšanas ātrums

Sacietēšanas laiks 1–3 dienas (+18 °C). Flīzes var šuvot pēc 48 stundām.

Iepakojumu izmēri

0,7 kg, 2 kg and 7 kg plastic container

Iestrādes laiks

Iestrādes laiks aptuv. 2–3 stundas pēc ūdens piejaukšanas.

Krāsas

Pelēka

Lieces izturība

F3 (> 3 MPa), (EN 13813)

Maks. graudiņu lielums

0,3 mm

Noslīdēšana

< 0,5 mm (EN 12004-1)

Pamatnes mitrums

Betons < 90 % relatīvais mitrums

Patēriņš

1 mm slāni/m² iegūst ar aptuv. 1,1 kg pulvera; flīzējot ar standarta roboto lāpstiņu: aptuv. 2,5 kg/m².

Saistvielas veids

Pulveris uz polimēru–cementa–vieglās pildvielas bāzes

Sajaukšanas attiecība

390–430 g ūdens / 1000 g pulvera

Savienojuma stiprība

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Sertifikācijas un reģistrācijas

LW (EN 998-1), C1TS1 (EN 12004-1), CT-C7-F3 (EN 13813)

Slāņa biezums

maks. 30 mm

Spiedes izturība

CS II (EN 998-1), C7 (>7 MPa) (EN 13813)

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausos apstākļos.

Uzklāšanas temperatūra

Optimālā temperatūra +18–20 °C, minimālā +5 °C

Lietošanas instrukcijas

Labojamajai vai špaktelējamajai virsmai ir jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms produkta uzklāšanas sausas un absorbējošas virsmas ir jāsamitrina (izņemot celtniecības plāksnes). Krāsotas virsmas un vinila pārklājumus padara raupjus ar smilšpapīru un pēc tam notīra slīpēšanas putekļus. Špaktelē ar špakteļlāpstiņas palīdzību.

Kiilto RepairFix lēni ieber vēsā, tīrā ūdenī (+18–20 °C), to pastāvīgi maisot, līdz tiek iegūta viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuveni 10–15 minūtes un pēc tam to vēlreiz rūpīgi samaisa.

Līmi uzklāj uz flīzējamās pamatnes ar gludu špakteļlāpstiņu, stingri piespiežot. Pēc tam apstrādā ar robotu špakteļlāpstiņu tik lielā laukumā, lai to 15 minūšu laikā var noklāt ar flīzēm. Flīzes klāj, stingri piespiežot virsmai, un uzreiz fiksē paredzētajā vietā, viegli uzsitot. Flīžu koriģēšanas laiks 15–20 minūtes. Darba procesā rekomendējam pacelt dažas nejauši izvēlētas flīzes, lai pārliecinātos, ka flīžu līme sedz pietiekami lielu daļu flīzes aizmugures (glazētām flīzēm 70–75% un klinkeram 80–90%). Lietot atbilstošu lāpstiņu, kas piemērota izvēlēto flīžu izmēram un flīzējamajai virsmai. Nesacietējušas līmes pārpalikumus notīra ar ūdeni un mitru drāniņu. Flīzes var šuvot 48 stundas pēc flīzēšanas.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED
Ražots Somijā
Ziemeļu Gulbis eko marķējums