Kiilto Pro Seal ir līdzeklis keramisko, akmens flīžu un šuvju aizsardzībai pret netīrumiem un ūdeni. Neveido plēvīti uz apstrādātās virsmas un nepadara to slidenu, ja tiek ievēroti norādījumi.

Materiāli

Iepakojuma izmērs EAN kods
500 ml 6411511984507
Blīvums/īpatnējais svars

aptuv. 1,0 kg/l

Iepakojumu izmēri

0,5 l plastmasas pudele

Patēriņš

30–70 m²/l atkarībā no pamatnes uzsūktspējas

Saistvielas veids

Fluora savienojumi

Salizturība

Sasalst

Uzglabāšana

Var uzglabāt temperatūrā, kas augstāka par +1 °C cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā ne ilgāk kā 3 gadus. Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet.

Lietošanas instrukcijas

Ar Kiilto Pro Seal apstrādājamai virsmai/šuvei jābūt sausai un tīrai. Izmantojams tikai neorganiskiem materiāliem.

Kiilto Pro Seal līdzekli uzklāj plānā kārtā ar sūkli vai lupatiņu. Darba instrumentiem jābūt sausiem. Uzklājamais līdzekļa daudzums ir atkarīgs no virsmas uzsūkšanas spējas. Nedrīkst izveidot peļķes. Īpašības, kas nodrošina netīrumu un ūdens atgrūšanu, izveidojas 24 stundu laikā, kad līdzeklis ir nožuvis. Apstrādājot virsmu, tās krāsas tonis var kļūt tumšāks, tādēļ iesakām iepriekš veikt izmēģinājuma apstrādi uz nelielas flīžu daļas. Virsmu, kas apstrādāta ar aizsarglīdzekli, nevar krāsot, lakot vai vaskot. Traipi un netīrumi uz apstrādātās virsmas jānotīra, kamēr tie ir svaigi. Nepieciešamības gadījumā aizsargājošo apstrādi var atkārtot.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā