Špaktele sienu un griestu izlīdzināšanai mitrās telpās. Īpaši piemērota betona un celtniecības bloku sienu izlīdzināšanai pirms hidroizolēšanas un flīzēšanas. Virsmas daļējai izlīdzināšanai: 1–10 mm; pāršpaktelēšanai: 1–3 mm. Piemērots arī ārdarbiem. Cementa bāzes.

Īpašas funkcijas

  • Cementa bāzes špaktele sienām
  • Sausām un mitrām telpām
  • Apstrādātā veidā piemērota arī ārdarbiem
  • Nožūšanas laiks: pāršpaktelēšanai 1 d, virsmas daļējai izlīdzināšanai: 1–3 d
  • Pāršpaktelēšanai: 1–3 mm, virsmas daļējai izlīdzināšanai: 1–10 mm
  • Patēriņš: 1,3 kg/m²/mm

Materiāli

Pielietojums

Kiilto SK ir iekštelpu sienām un griestiem paredzēta špaktele. Piemērota dažādu akmens materiālu virsmu un ģipškartona plākšņu špaktelēšanai. Apstrādāto virsmu var flīzēt vai hermetizēt ar Kiilto hidroizolācijas membrānu. Atkarībā no paredzētā pielietojuma to var arī pāršpaktelēt ar citām Kiilto sienu špaktelēm. Ja špakteli izmanto ārdarbos, apstrādātā virsma jākrāso vai jāpārklāj.

Iepakojuma izmērs EAN kods
20 kg 6411512154206
Cietēšanas ātrums

aptuv. 1 d (+18 °C) (atkarībā no kārtas biezuma un apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +5 °C

Iepakojumu izmēri

20 kg maiss

Iestrādes laiks

3–4 stundas (+18 °C)

Krāsas

Pelēka

Maks. graudiņu lielums

0,5 mm

Pamatnes mitrums

Betons < 90% relatīvais mitrums

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,3 kg

Saistvielas veids

Polimēru–cementa–kaļķakmens bāzes pulveris

Sajaukšanas attiecība

5,0–5,5 l ūdens / 20 kg maiss

Slāņa biezums

Virsmas daļējai izlīdzināšanai: 1–10 mm; pāršpaktelēšanai: 1–3 mm.

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausos apstākļos.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt stingrai, tīrai un bez putekļiem. Iekštelpās sausas porainas virsmas pirms apmešanas jāsamitrina ar ūdeni vai jāapstrādā ar ūdens un Kiilto Pro Start Primer vai Kiilto PrimerOne maisījumu (1:4). Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto SK pulveri, nepārtraukti maisot, lēni iejauc vēsā (+18–20 °C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa.
Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuv. 10–15 minūtes un pēc tam samaisa vēlreiz. Špakteles masu uzklāj ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu, vai smidzina ar špaktelēm paredzētu smidzināšanas pistoli. Mehāniski uzklātu špakteles kārtu izlīdzina ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.