Lietošanai gatavo Kiilto Tapetinpoisto tapešu noņemšanas līdzekli izmanto, lai noņemtu papīra vai neaustas šķiedras tapetes, kad ir tikusi izmantota celulozes vai cietes bāzes tapešu līme.

Materiāli

Pielietojums

Kiilto Tapetinpoisto ir lietošanai gatavs tapešu noņemšanas līdzeklis, ko izmanto, lai noņemtu papīra vai neaustas šķiedras tapetes, kad ir tikusi izmantota celulozes vai cietes bāzes tapešu līme. - atbilst M1 emisiju klasifikācijai - lietošanai gatavs, nav jāgaida - labas uzklāšanas īpašības - laba samitrināšanas spēja - ilglaicīga iedarbība

Iepakojuma izmērs EAN kods
5 l 6411513197059
Blīvums/īpatnējais svars

aptuv. 1,03

Iepakojumu izmēri

5 l, 10 l, 15 l

Patēriņš

4–5 m²/l

Salizturība

Sasalst

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Atvērtu iepakojumu jāizlieto mēneša laikā.

Uzklāšanas temperatūra

+18 ... 20 °C

Lietošanas instrukcijas

Ar tapešu noņemšanas līdzekli pietiekamā daudzumā samitrina virsmu (1 L/4–5 m²) un ļauj iesūkties 15–60 minūtes atkarībā no tapešu uzsūkšanas spējas. Kad tapetes ir piesūkušās, tās sāk atlīmēties un jūs varat sākt tās noņemt. Ja ir vairākas tapešu kārtas, atkārtojiet samitrināšanu vai uzklājiet plastmasas plēvi uz svaigi uzklāta tapešu noņemšanas līdzekļa, lai nodrošinātu pienācīgu samitrināšanu. Mazgājamo tapešu virsmu pirms Kiilto tapešu noņemšanas līdzekļa izmantošanas padara raupju. Lai nodrošinātu labu samitrināšanu, noņem vinila tapešu plastmasas kārtu un atlupušu tapešu virskārtu. Apstrādes laikā jānodrošina pret mitrumu jutīgu grīdas segumu aizsardzība. Telpas, un virsmas temperatūra +18–20 °C. Darba laikā telpā jābūt tās normālajai temperatūrai. Ļaujiet Kiilto Tapetinpoisto tapešu noņemšanas līdzeklim pielāgoties telpas temperatūrai. Gala rezultātu būtiski ietekmē apkārtējie apstākļi, piemēram, istabas un tapešu temperatūra, pamatnes kvalitāte un mitrums, kā arī izmantotais Kiilto Tapetinpoisto tapešu noņemšanas līdzekļa daudzums. Tāpēc mūsu rekomendācijā dotos datus var uzskatīt tikai par pamatinformāciju.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED
Ražots Somijā