Kiilto Pro Tex Floor
Līme grīdas segumiem

Ūdens bāzes paklāju līme, kas ir īpaši paredzēta tekstila segumu līmēšanai kuģu un laivu būvniecības nozarē. Klasificēta atbilstoši IMO. Piemērota arī tradicionālu grīdas segumu līmēšanai.

Īpašas funkcijas

  • Viegli uzklājama
  • Piemērota lietošanai arī uz filca ieklājiem kuģu un laivu būvniecības nozarē
  • Klasificēta atbilstoši IMO

Materiāli

Pielietojums

Ūdens bāzes grīdas segumu līme, kas paredzēta tekstila grīdas segumu līmēšanai sausās iekštelpās.

Blīvums/īpatnējais svars

1,2 kg/l

Iepakojumu izmēri

15 l

Iestrādes laiks

Slapjā līmēšana: 0–20 min.
Vēlā slapjā līmēšana: 20–40 min. (23 °C, 50 % RH)

Pamatnes mitrums

Betons: maks. 85 % relatīvais mitrums
Koks: 8–12 %

Patēriņš

4–6 m²/l
200–300 g/m²

Saistvielas veids

Akrilātu kopolimērs

Salizturība

Sasalst

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Uzklāšanas temperatūra

+18–25 °C

Lietošanas instrukcijas

Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, gludai un tīrai. Nelīdzenas virsmas izlīdzina ar atbilstošiem Kiilto grīdas izlīdzinošajiem materiāliem. Par pamatni var izmantot arī īpašu filca materiālu, ko paredzēts ieklāt zem līmējamā grīdas seguma. Ņemiet vērā arī filca ieklāja ražotāja sniegtos ieklāšanas norādījumus. Tekstila segumu līmēšanu veic ar slapjās līmēšanas metodi. Līmi pirms lietošanas samaisa. Uz pamatnes uzklāj vienmērīgā slānī ar smalki robotu lāpstiņu. Ja pamatne ir neuzsūcoša, nodrošiniet, lai grīdas segums būtu mitrumcaurlaidīgs. Var izmantot grīdām ar zemgrīdas apkuri. Līmējot segumu, ievērot arī seguma ražotāja instrukcijas.

Līmējot tekstila segumus, izmantotais līmes daudzums ietekmē galīgo savienojuma stiprību. Ja paredzēts līmēt segumus, ko nākotnē paredzēts nomainīt, izmantojamās līmes daudzums pirms līmēšanas katrā gadījumā jātestē individuāli.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.