Kiilto TM DF
Ātri cietējoša sienu špaktele

Ātri žūstoša sienu špaktele ar vieglo pildvielu sausām un mitrām vietām. Īpaši piemērota, piemēram, cauruļu iestrādes vietu aizpildīšanai. Slāņa biezums caurumos un gropēs: 5–70 mm, pāršpaktelēšanai: 5–20 mm. Pēc 24 stundām var apstrādāt ar hidroizolācijas membrānām. Cementa bāzes.

Īpašas funkcijas

  • Cementa saistviela, ar vieglo pildvielu, mazputekļaina, ātri cietējoša
  •  Bez rukuma
  •  Sausām un mitrām vietām
  •  Žūšanas laiks: 24 h
  •  Daļējai izlīdzināšanai: 5–70 mm, Pāršpaktelēšanai: 5–20 mm
  •  Patēriņš: 1,4 kg/m²/mm


   

Materiāli

Pielietojums

Kiilto TM ir ātri cietējoša sienu špaktele iekštelpu sienām no akmens materiāliem. Apstrādāto virsmu var flīzēt vai apstrādāt ar Kiilto hidroizolācijas membrānu. Atkarībā no paredzētā pielietojuma to var arī pāršpaktelēt ar citām Kiilto sienu špaktelēm.

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +5 °C

Iepakojumu izmēri

20 kg bag

Iestrādes laiks

20–30 minūtes (+18 °C)

Krāsas

Tumši pelēka

Maks. graudiņu lielums

Aptuv. 3 mm

Pamatnes mitrums

Betons < 90 % relatīvais mitrums

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,4 kg

Sajaukšanas attiecība

4,0–4,8 l ūdens / 20 kg maiss

Savienojuma stiprība

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Slāņa biezums

Virsmas daļējai izlīdzināšanai: 5–70 mm; pāršpaktelēšanai: 5–20 mm.

Spiedes izturība

CSIV (EN 998-1)

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā maks. 6 mēneši sausos apstākļos.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt stingrai, tīrai un bez putekļiem. Uzmanīgi jānotīra nenoturīgas un atdalījušās daļiņas. Iekštelpās sausas porainas virsmas pirms apmešanas jāsamitrina ar ūdeni vai jāapstrādā ar ūdens un Kiilto Pro Start Primer vai Kiilto PrimerOne maisījumu (1:4).
Kiilto TM DF pulveri, nepārtraukti maisot, lēni iejauc vēsā (+18–20 °C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuveni 2–3 minūtes un pēc tam samaisa vēlreiz. Pirms špaktelēšanas virsma jāsamitrina. Uzklājiet špakteli uz matētas virsmas, izmantojot, piemēram, tērauda špakteļlāpstiņu. Pirms virsmas galīgās izlīdzināšanas to var samitrināt.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.