Izlīdzinošais maisījums grīdām ar lieliskām pašizlīdzināšanās īpašībām. Īpaši piemērots grīdām, uz kurām tiks ieklāts grīdas segums. Nodrošina cietu un gludu virsmu. Piemērots arī tādu grīdu izlīdzināšanai, kuras tiks krāsotas. Zema sārmainība.

Īpašas funkcijas

  • Mazputekļains, pašizlīdzinošs, ātri cietējošs, ieklājams ar sūkni, krāsojams
  • Smalkgraudains izlīdzinošais maisījums grīdām
  • Patēriņš: 1,6 kg/m²/mm
  • Var staigāt pēc 5 h
  • Var pārklāt: 10 mm/16 h
  • Iekštelpām 

Materiāli

Pielietojums

Piemērots 1–10 mm bieza grīdas izlīdzināšanas slāņa izveidei pirms grīdas seguma ieklāšanas. Mazās platībās (aptuv. 1 m²) līdz pat 20 mm biezumā.

Pamatnei jābūt tīrai un stingrai. Notīriet cementa pieniņu, līmes un krāsas šļakatas un citus netīrumus, rūpīgi noslaukiet grīdu vai nosūciet ar putekļsūcēju.

Pirms grīdas izlīdzinošā maisījuma ieklāšanas gruntējiet betona pamatnes ar atšķaidītu (1:4) Kiilto Start Primer vai PrimerOne grunti (20% Kiilto grunts / 80% ūdens). Atjaunojamas vecas virsmas un plākšņu virsmas pirms izlīdzināšanas jāgruntē ar neatšķaidītu Kiilto Start Primer vai PrimerOne grunti. Neuzsūcošas pamatnes, piemēram, keramiskās flīzes vai krāsotas virsmas, var apstrādāt arī ar Kiilto Fix Primer grunti.

Izlīdzinošā maisījuma slānis ar zemu sārmu saturu samazina līmvielas un vinila grīdas seguma sabojāšanas risku betona mitruma pārmērīgas sārmainības dēļ. Pētījumos pierādīts, ka 5 mm biezs izlīdzinošā maisījuma slānis nodrošina vajadzīgo aizsargefektu.

Betona pamatnei ir jāatbilst valstī spēkā esošajiem standartiem.

Iepakojumu izmēri

20 kg maiss

Iestrādes laiks

30–40 minūtes (23 °C, 50% relatīvais mitrums)

Lieces izturība

F10 ( > 10 MPa), EN 13813

Maks. graudiņu lielums

0,3 mm

Pamatnes mitrums

Betons < 90% relatīvais mitrums

Patēriņš

1.6 kg/m² (1 mm layer thickness)
One bag gives approx. 12 litres mass.

Pārklājams

10 mm / 16 h
( 23 ºC, 50 % RH )

Saistvielas veids

sveķu – cementa – kvarca bāzes pulveris

Sajaukšanas attiecība

4,8–5,0 l ūdens / 20 kg maiss

Saraušanās

< 0,6 ‰ (23 °C, 50% relatīvais mitrums)

Savienojuma stiprība

> 2 MPa, EN 13813

Sertifikācijas un reģistrācijas

CT-C30-F10 (EN13813), M1

Slāņa biezums

1–10 mm
20 mm mazās platībās, maks. 1 m²

Spiedes izturība

C30 ( > 30 MPa), EN 13813

Ugunsdrošības klase

A2fl-s1

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā sausā vietā: 1 gads

Uzklāšanas temperatūra

Optimālā temperatūra +18–23 °C, minimālā +10 °C

Var staigāt pa virsmu

Aptuv. 5 stundas (23 °C, 50% relatīvais mitrums)

Viskozitāte

Plūstamība: 155–165 mm, EN 12706

pH

< 11 (low alkali)

Lietošanas instrukcijas

Piepildiet maisāmo tvertni ar nepieciešamo tīra ūdens daudzumu. TopPlan DF izlīdzinošā maisījuma pulveri, lēnām maisot, iejauciet vēsā (+10–25 °C), tīrā ūdenī, līdz izveidojas viendabīga, plastiska masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuveni 2 min. un pēc tam pirms lietošanas vēlreiz samaisa.

Masu uz virsmas uzklājiet vienmērīgā kārtā ar tērauda vai roboto lāpstiņu. Masu var uzklāt arī ar piemērotu grīdas izlīdzinošā maisījuma sūkni. Pirms jaunas kārtas uzklāšanas slānim jābūt pilnīgi nožuvušam.

Izlīdzinošās masas žūšanu nedrīkst mākslīgi paātrināt, piemēram, ieslēdzot apsildi vai ventilāciju. Pārāk ātras žūšanas rezultātā var veidoties plaisas. Ja telpā, kurā ir veikta grīdas izlīdzināšana, ir paaugstināta temperatūra vai ļoti zems gaisa relatīvais mitrums, kā arī tad, ja izlīdzināto virsmu apspīd tieši saules stari, grīda jāpārklāj ar brezentu, tiklīdz pa to var sākt staigāt. Grīdas segumu ieklājiet drīz pēc izlīdzinošā maisījuma sacietēšanas un nožūšanas. Tas pasargās virsmu no pārmērīgas izžūšanas, plaisāšanas un lobīšanās.
Var izmantot arī grīdām, kuras tiks krāsotas, bet tikai telpās ar vieglu noslodzi, taču nevar izmantot tādās telpās kā garāža vai vannas istaba.
Telpās, kur tiek izmantota mitruma izolācija, piemēram, vannasistabās, izlīdzinošo maisījumu ieklāj zem mitruma izolācijas membrānas.

Nav ieteicams izmantot vietās, kas pastāvīgi atrodas zem ūdens, piemēram, baseinos.

Uzmanību! Neizmantojiet pārāk lielu daudzumu ūdens, jo tas var mazināt virsmas izturību un izraisīt atdalīšanos vai saplaisāšanu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.