Kiiltomelt S 211

Kiiltomelt S 211 ir EVAC bāzes karstlīme malu apdares lentu līmēšanai.

Īpašas funkcijas

  • M1 klasifikācija
  • Piemērota lietošanai arī iekārtās, kas veic līmes sākotnēju uzklāšanu uz malu apdares lentēm.

Materiāli

Pielietojums

Kiiltomelt S 211 ir karstlīme malu apdares lentu līmēšanai, kas ir arī piemērota lietošanai iekārtās, kas veic līmes sākotnēju uzklāšanu uz malu apdares lentēm. Līme viegli kūst, ir viegli uzklājama un neveido tīklojumu. Piemērota ar melamīnu impregnētu malu apdares lentu, PVC malu apdares lentu un līstu, ABS malu apdares lentu un līstu, finiera slokšņu, lamināta un masīvkoka līstu līmēšanai. Līme atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

Krāsas

Bēša un balta

Mīkstinājuma punkts

110 °C (DIN 52011)

Viskozitāte

110 000 mPas, 200 °C, 5 s¯¹

Darba apstākļi

+18–22 °C

Uzklāšanas temperatūra

180–205 °C (uz uzklāšanas rullīša)

Iepakojumu izmēri

25 kg

Relatīvais mitrums

60–70%

Koka mitruma saturs

7–10%

Uzglabāšana

Neatvērtās tvertnēs maks. +40 °C, 36 mēnešus

Lietošanas instrukcijas

Līme tiek kausēta līmes tvertnē. Iekārtas minimālais padeves ātrums ir 12 m/min. Ja padeves ātrums ir lēnāks par rekomendēto, jāpalielina līmes vai uzklāšanas rullīša temperatūra, lai novērstu līmes priekšlaicīgu atdzišanu. Ilgstoša darba pārtraukuma gadījumā līmes temperatūru ieteicams pazemināt, jo pretējā gadījumā iespējama līmes saķeres un plūstamības īpašību pasliktināšanās.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
Ražots Somijā