Kovete C
Cietinātājs C

Kovete C cietinātāju izmanto kopā ar Akvapur līmēm.

Īpašas funkcijas

  • Uzlabo līmes šuves noturību pret karstumu, eļļām, smērvielām un ķimikālijām

Materiāli

Pielietojums

Kovete C ir izocianāta cietinātājs, ko izmanto kopā ar Akvapur līmēm. Kovete C cietinātājs uzlabo līmes šuves noturību pret karstumu, eļļu, smērvielām un ķimikālijām.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Kovete C 10 l T1580.010
Kovete C 800g/750ml T1580.935
Blīvums/īpatnējais svars

1,15 kg/dm³

Sajaukšanas attiecība

Akvapur līme: 100 svara daļas, Kovete C cietinātājs: 2–6 svara daļas

Iestrādes laiks

Sveķu/cietinātāja maisījuma jāizlieto 6–8 h laikā.

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši.

Lietošanas instrukcijas

Rūpīgi samaisiet līmi un cietinātāju. Maisījums jāizlieto 6–8 stundu laikā pēc samaisīšanas.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Rezultātu būtiski ietekmē darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā