Sitol 1350
Akrilāta dispersijas līme

Sitol 1350 ir spiedienjutīga akrila dispersijas līme.

Īpašas funkcijas

  • Laba saķere pie dažādiem plastmasas veidiem
  • Labi piemērota uzklāšanai ar rullīti

Materiāli

Pielietojums

Sitol 1350 ir labi piemērota uzklāšanai ar rullīti, un tai ir ātra saķere, kas to ļauj izmantot putu polistirola un plastmasas pārklājumu līmēšanai. Viegli nomazgāt ar aukstu ūdeni.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Sitol 1350 5 kg T3417.005
Saistvielas veids

Akrila dispersijas līme

Blīvums/īpatnējais svars

1,05 kg/dm³/20°C

pH

5

Viskozitāte

850 mPas (Brookfield RVT, 2/20, 20°C)

Uzklāšanas temperatūra

+18…+25 °C

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Lietošanas instrukcijas

Pirms līmes nožūšanas iekārtas un instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Nožuvušu līmes kārtu var noņemt ar ksilēnu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu būtiski ietekmē faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ziemeļu Gulbis eko marķējums
Ražots Somijā