Oglekļa atskaites palielina caurredzamību ietekmei uz vidi

Kiilto saviem grīdas izlīdzināšanas pakalpojumu klientiem Somijā izsniedz atskaiti par oglekļa dioksīda emisiju, kurā ir informācija par izmantoto komponentu un piegādes oglekļa dioksīda emisijām. Oglekļa atskaite ir vienkāršojusi ēku attīstītāja ”Bonava” darbu, aprēķinot pabeigto ēku kopējās emisijas.

”Bonava” ir viens no vadošajiem ēku attīstītājiem Eiropā. Kopš tās pirmsākumiem pirms vairāk nekā 80 gadiem uzbūvēti vairāk nekā 40 000 māju. Šobrīd ”Bonava” nodarbina 1300 profesionāļu Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā, Latvijā un Lietuvā. Gadu gaitā uzņēmums ir kļuvis par vienu no vadošajiem mājokļu būvniecības attīstītājiem Ziemeļeiropā.

”Bonava” vīzija ir attīstīt kvartālus, kas iedzīvotājiem atvieglo ilgtspējīgu dzīvesstilu. Uzņēmums pēta jaunas tehnoloģijas un rūpīgi izvēlas materiālus un būvniecības metodes, lai radītu mājokļus, kas ir videi draudzīgi gan iedzīvotājiem, gan planētai.

Videi draudzīga būvniecība ir pieaugoša tendence būvniecības nozarē, un oglekļa dioksīda aprēķini kļūst par arvien svarīgāku ilgtspējīgas attīstības un atbildīgas uzņēmējdarbības sastāvdaļu. Starptautiskie un valstu vides standarti un noteikumi būvniecības nozarei nosaka arvien stingrākus emisiju ierobežojumus, un arī pasūtītāji – uzņēmumi, pilsētas un privātpersonas – pievērš arvien lielāku uzmanību oglekļa dioksīda emisijām būvniecības projektos.

“Tieši šim nolūkam tika izstrādāta oglekļa kvīts sistēma. Pabeigtas ēkas oglekļa pēdas nospiedums sastāv no vairākām daļām, un mēs zinām, ka būvniecības uzņēmumiem oglekļa pēdas aprēķināšanas process ir darbietilpīgs un sarežģīts. Mēs vēlamies palīdzēt saviem klientiem, sniedzot ne tikai pakalpojumu, bet arī oglekļa kvīti, kurā ir norādītas grīdas izlīdzināšanas komponentu un piegādes oglekļa dioksīda emisijas,” saka Eero Katajamäki, pumpējamo grīdas izlīdzināšanas maisījumu pārdošanas vadītājs.

Bonava: oglekļa atskaite tieši laikā

”Bonava” pašlaik būvē lielas daudzdzīvokļu ēkas Vuosaari, Helsinkos (Somija). Četri daudzdzīvokļu nami Aurinkolahden Sitadelli kvartālā jau ir pabeigti, bet divi vēl tiek būvēti. Būvniecības ietekme uz vidi ir svarīga arī šajā objektā.

“Mēs esam apņēmušies līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 50 procentiem visā vērtību ķēdē katrā jaunā ”Bonava” mājoklī. Mēs pastāvīgi pētām mūsu darbības ietekmi uz klimatu, veicot daudzus aprēķinus par oglekļa dioksīda pēdu,” stāsta ”Bonava” būvdarbu inženieris Sami Lammi.

Lammi saka, ka ir grūti aprēķināt pabeigtas ēkas oglekļa dioksīda pēdu. Būvniecības projektos tiek izmantoti dažādi materiāli un metodes, kas var dažādos veidos ietekmēt oglekļa pēdas aprēķinus. Tāpat ir grūti iegūt informāciju no daudziem apakšuzņēmējiem par to, kādus materiālus un metodes viņi ir izmantojuši. Turklāt dažādas aprēķinu metodes un standarti var apgrūtināt salīdzināšanu un rezultātu apvienošanu.

“Visas nepieciešamās informācijas vākšana ir lēna un sarežģīta, tāpēc mēs bijām vairāk nekā apmierināti ar Kiilto oglekļa atskaiti. Atskaitē ir skaidri norādītas oglekļa dioksīda emisijas, kas rodas no grīdu izlīdzināšanas komponentiem, piegādes un uzstādīšanas. Šādā veidā vismaz viena ēkas emisiju daļa ir sakārtota, un mums vairs nav nepieciešama nekāda papildu rīcība. Kiilto ziņojumu ir viegli izmantot, aprēķinot ēkas kopējās emisijas,” saka Lammi.

Oglekļa dioksīda aprēķins: konkurences priekšrocība tagad, bet, iespējams, prasība vēlāk

Būvniecības uzņēmumi, kas var pierādīt savu apņemšanos īstenot ilgtspējīgu attīstību un atbildību par vidi, var uzlabot savu reputāciju un zīmolu un iegūt priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem. Tomēr vissvarīgākais ir aizsargāt mūsu vidi, par ko mums visiem ir jāuzņemas atbildība.

“Nepieciešamība samazināt emisijas ir neatliekama, un ir nepieciešami visu veidu risinājumi. Mums ir nepieciešama sadarbība starp būvmateriālu nozari un projektētājiem, lai mēs varētu izstrādāt un sākt izmantot jaunus būvmateriālus ar zemāku oglekļa saturu, veicināt pārstrādātu un atkārtoti izmantotu materiālu izmantošanu un, iespējams, pat izmantot veselus būvniecības komponentus,” saka Lammi.

Nākotnē mums būs vēl vairāk jāsamazina emisijas, ņemot vērā klientu pieprasījumu un tiesību aktu prasības. Klienti dod priekšroku videi draudzīgiem un zema emisijas līmeņa celtniecības materiāliem un metodēm. Iespējams, ka pavisam drīz klienti izvēlēsies būvuzņēmēju, pamatojoties uz pabeigtās ēkas radīto emisiju daudzumu.

“Centieni aizsargāt klimatu kļūst aizvien lielāki, un, lai neatpaliktu no tiem, būvniecības uzņēmumiem ir jāturas kopā. Oglekļa atskaite palielina būvniecības ietekmes uz vidi pārredzamību un palīdz pieņemt pamatotus lēmumus par komponentu izvēli,” saka Katajamäki.