Pielietojums

Kestokol D4 + cietinātājs S ir reaģējoša PVAc dispersijas līme logu un durvju ražošanai, kokmateriālu saaudzēšanai un ķīļtapu savienojumu līmēšanai. Pateicoties D4 ūdensizturības klasei, Kestokol D4 + cietinātāju S var izmantot ārdarbos vietās, kas pakļautas laikapstākļu iedarbībai, ja attiecīgie elementi ir pārklāti ar atbilstošu virsmas aizsardzības līdzekli, vai iekštelpās vietās, kas pakļautas ilgstošai tekoša ūdens vai kondensāta iedarbībai.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Kestokol D4 * IBC cont T1365.994
pH

2,5

Sajaukšanas attiecība

100 : 5

Viskozitāte

11 000 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

Maisījuma viskozitāte

6000 mPas (Brookfield, RVT 20 °C)

Maisījuma krāsa

Zilgani pelēka, pēc nožūšanas caurspīdīga

Maisījuma glabāšanas ilgums

3–4 nedēļas (30 °C)
8 nedēļas (20 °C)

Atvērtās izturēšanas laiks

7–16 min (patēriņš 150–250 g/m²)

Patēriņš

150–250 g/m²

Presēšanas laiks

20 min (Priede, 12% koksnes mitrums, 20 °C temperatūra, 50% relatīvais mitrums)

Minimālā temperatūra, pie kuras veidojas plēvīte

9 °C

Koka mitruma saturs

6–15%

Karstumizturība sausā veidā

EN 14257 (Watt 91): 8,4 N/mm2

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Lietošanas instrukcijas

Pievienojiet cietinātāja S 5 svara daļas Kestokol D4 100 svara daļām un rūpīgi samaisiet. Pārbaudiet, vai savienojumi ir precīzi. Vienmērīgi uzklājiet līmi uz vienas puses. Samontējiet un saspiediet līmējamās detaļas kopā, gādājot, lai savienojums būtu vienmērīgi saspiests visā garumā. Savienojumus var saspiest aukstā, karstā vai augstfrekvences karsēšanas presē. Šuves galīgie izturības rādītāji un ūdensizturība tiek sasniegti pēc 7 dienām.

Dažiem koksnes veidiem līmes skābuma dēļ šuves vietā var mainīties krāsa. Nonākot saskarē ar dzelzi, zilgani pelēkā līmes šuve var mainīt krāsu.

Patēriņš ietekmē līmes apžūšanas laiku nesalīmētā veidā saskaņā ar šādiem rādītājiem (priede, 12% koksnes mitrums, 20 °C, 50% relatīvais mitrums):

 

 Patēriņš (g/m²) Apžūšanas laiks nesalīmētā veidā (minūtes)
 150 7
 180 11
 220 13
 250 16

 

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.