Kestokol WR 125
Divkomponentu epi līme

Kestokol WR 125 ir divkomponentu emulsijas polimēru izocianāta līme, kas paredzēta īpašiem līmētās koksnes pielietojumiem.

Īpašas funkcijas

  • Īss presēšanas laiks
  • Ilgs uzglabāšanas laiks
  • Lietošanai āra apstākļos, ja koksne nav pārklāta ar aizsarglīdzekli

Linki

Materiāli

Pielietojums

Kestokol WR 125 + cietinātājs M ir emulsijas polimēru izocianāta līme ar izcilu noturību pret laikapstākļu ietekmi. Atbilst standarta EN 204/D4 ūdensnoturības klases 4:2005 prasībām un noslāņošanās noturības standartam EN 302:2.

Kestokol WR 125 + cietinātāju M var izmantot ražojumiem, kas ir tieši pakļauti mainīgiem laikapstākļiem, piemēram, dārza mēbelēm, laivu līmēšanai (līme nav paredzēta detaļām, kas atrodas zem ūdens līmeņa!) un īpašiem līmētās koksnes pielietojumiem.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Kestokol WR 125 8 kg T3827.010
Blīvums/īpatnējais svars

1,11 kg/dm

pH

6,5–8,0

Sajaukšanas attiecība

100 : 15

Viskozitāte

5000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Maisījuma viskozitāte

8000 mPas (Brookfield RVT +20 °C) uzreiz pēc cietinātāja pievienošanas

Maisījuma krāsa

Gaiši bēša

Maisījuma glabāšanas ilgums

Maisījuma maksimālais glabāšanas laiks ir 50 min (+20 °C), (īpašiem līmētās koksnes ražošanas pielietojumiem: 35 min)

Atvērtās izturēšanas laiks

10–20 min (patēriņš: 150–220 g/m²). Skatīt lietošanas instrukcijas.

Patēriņš

140–240 g/m²

Presēšanas laiks

vismaz 20 min

Saspiešanas spiediens

0,5 - 1,0 N/mm2

Minimālā temperatūra, pie kuras veidojas plēvīte

+5 °C

Koka mitruma saturs

6–15%

Karstumizturība sausā veidā

EN 14257 (Watt 91): 10,3 N/mm

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 6 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Lietošanas instrukcijas

Pievienojiet 15 cietinātāja M svara daļas Kestokol WR 125 līmes 100 svara daļām un rūpīgi samaisiet. Ja pārsniegts maisījuma glabāšanas laiks, tas sāk putot. Jaunu maisījumu var pievienot vecākam maisījumam, ja nav pārsniegts tā glabāšanas laiks.

Pārbaudiet, vai savienojumi ir precīzi. Vienmērīgi uzklājiet līmi uz vienas puses. Samontējiet un saspiediet līmējamās detaļas kopā, gādājot, lai savienojums būtu vienmērīgi saspiests visā garumā. Savienojumus var saspiest aukstā, karstā vai augstfrekvences karsēšanas presē. Presējot karstā vai augstfrekvences karsēšanas presē, nepieciešamais presēšanas laiks ir īsāks. Lai noteiktu nepieciešamo presēšanas ilgumu un pārliecinātos par līmes šuves stiprību, pirms pilna apjoma ražošanas uzsākšanas jāveic atbilstoša testēšana.

Pirms turpmākas mehāniskas apstrādes detaļas kādu brīdi jānovieto glabāšanai, lai tiktu sasniegta nepieciešamā šuves stiprība. Šuves galīgie izturības rādītāji un ūdensizturība tiek sasniegti pēc 7 dienām.

Tehniskie dati vispārīgiem darbiem un īpašiem līmētās koksnes ražošanas pielietojumiem:

 

  Vispārēja izmantošana

Īpaši

līmētās koksnes pielietojumi 

 Patēriņš

140 - 160 g/m² 

200–240 g/m²

 Apžūšanas laiks nesalīmētā veidā 10 - 15 min15–20 min
 Uzglabāšanas laiks50 min35 min 
 Presēšanas laiks (minimālais)20 min 30 min 

 

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.