Kiilto cauruļu izvadu stiprinājumi

Lietošanai gatavs pastiprinošs audums cauruļu pievadiem

Materiāli

Pielietojums

Elastīgs, lietošanai gatavs pastiprinošs audums dažādu izmēru cauruļu pievadu hermetizēšanai, veicot hidroizolācijas darbus.

Iepakojuma izmērs EAN kods
Kiilto Läpivientivahvike 10-16 mm 6411513684153
*KAB Läpivientivahvike Duo 18-34 mm 6411513684252
Kiilto Läpivientivahvike 18-34 mm 14 mm 6411513684016
Kiilto Läpivientivahvike 34-55 mm 29 mm 6411513684207
Kiilto Läpivientivahvike 55-75 mm 44 mm 6411513684054
Kiilto Läpivientivahvike 100-140 mm 80 mm 6411513684108
Iepakojumu izmēri

10–16 mm
18–34 mm
34–50 mm
55–75 mm
100–140 mm

Karstumizturība sausā veidā

-10–70 °C

Saistvielas veids

PP flīss
PUR blīve

Slāņa biezums

0,3 mm

Uzglabāšana

Var glabāt 2 gadu neatvērtā veidā temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C, sausā vietā, kas aizsargāta no saules gaismas ietekmes.

Lietošanas instrukcijas

Izvēlieties pastiprinošā auduma izmēru atbilstoši caurules diametram.

Ar rullīti uzklājamas hidroizolācijas membrānas:
Uzklājiet pastiprinošo audumu uz tikko uzklāta hidroizolācijas membrānas slāņa. Uz auduma uzklājiet papildu hidroizolācijas membrānas slāni, lai to pienācīgi samitrinātu.

KeraSafe sistēma:
Uzklājiet Kiilto KeraSeal ap caurules pievada vietu un iespiediet pastiprinošo audumu svaigā līmē.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED
Ziemeļu Gulbis eko marķējums