CLT un līmētās koksnes ražošana

Pareizi projektētas un uzbūvētas nesošās koka konstrukcijas kalpo no paaudzes paaudzē pat prasīgos apstākļos. Kā mūsu klients Jūs iegūsiet Jūsu procesam optimizētus līmes risinājumus, kā arī kvalitatīvu kopējo pakalpojumu nesošo koka konstrukciju izgatavošanai.

Slodzi nesošu koka konstrukciju līmēšana ir viens no koka līmēšanas prasīgākajiem veidiem. Konstrukcijām paredzēts izturēt daudzas dekādes. Tas nozīmē, ka arī konstrukcijā izmantotajai līmei jāiztur mainīgā slodze, atkarībā no gadalaiku maiņas.

Mūsu produkti, kuros netiek izmantoti formaldehīdi, ļauj panākt augstvērtīgu rezultātu. Mūsu testēšanas pakalpojumi un tehniskais atbalsts ļauj attīstīt sarežģītus līmēšanas procesus arvien tālāk.

Mūsu līmvielu piemēri

Līmvielas savienošanai ar tapām

Koka konstrukciju savienojumiem jābūt stipriem un izturīgiem. Nevajadzētu pieļaut pārāk lielu saspiešanu, lai tālākā ēvelēšana noritētu gludi un netiktu izniekots koks.

Virsmu laminēšanas līmvielas

Virsmu laminēšanā līmvielai uzticami jādarbojas visos apstākļos, neskatoties uz izmaiņām ražošanas vides temperatūrā vai mitrumā. Līmējamo virsmu lielās platības dēļ, līmvielas pielietojuma apjoma optimizēšana ir būtiska, lai izvairītos no līmvielas kvalitātes kompromisiem.

Līmvielas krusteniski līmētu koka paneļu (CLT) konstrukcijām

Pieaugot pieprasījumam pēc CLT elementiem, ir svarīgi saglabāt vadošu pozīciju līmēšanas kvalitātes un efektivitātes procesu nodrošināšanā. Izvēloties īsto līmvielu, iespējams arī ietekmēt darbības, kas seko līmēšanai, samazinot nepieciešamību noņemt lieko līmvielu, kas, piemēram, izsūkusies cauri plakanajai virsmai.

Ko mēs varam sasniegt kopā?

Laipni lūdzam Kiilto pasaulē

Jaunumi